Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Ympäristö / Haitalliset vieraslajit
kirkkonummi

Haitalliset vieraslajit

Vieraslajeiksi kutsutaan eliölajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Kasvien kohdalla kyse on yleensä puutarhakarkulaisista, vieraseläimiä taas on tarkoituksella istutettu riistalajeiksi tai niitä on tullut Suomeen vahingossa tavarankuljetusten ja laivojen painolastivesien salamatkustajina.

Selkeitä haittoja aiheuttavia vierasperäisiä lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi. Nämä lajit voivat aiheuttaa vakavaa vahinkoa mm. alkuperäislajistolle, ekosysteemeille, viljelykasveille, metsätaloudelle tai muille elinkeinoille. Ne voivat myös aiheuttaa huomattavaa taloudellista haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon. Haitat voivat myös olla sosiaalisia tai esteettisiä.

Suomessa esiintyvistä vieraslajeista saa lisätietoa kansallisesta vieraslajiportaalista, jonka avulla voi tunnistaa vieraslajeja, ilmoittaa havainnoistaan ja tarkastella muiden ilmoittamia havaintoja. Vieraslajiportaalista löytyy hyvin tietoa ja kuvia eri vieraslajeista, karttoja vieraslajien levinneisyydestä sekä torjuntaohjeita eri vieraslajien hävittämiseksi.

Haitallisten vieraslajien torjunta Kirkkonummen kunnassa

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta säädetyn lain mukaan kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän Euroopan unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle. Lainkohta ei koske lintuja eikä nisäkkäitä.

EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon ja/tai Suomen kansallisesti merkityksellisten haitallisten vieraslajien luetteloon kuuluvista lajeista/lajiryhmistä Kirkkonummen luonnossa esiintyy ainakin

  • kasvilajeista kaukasianjättiputkea, persianjättiputkea, jättipalsamia ja keltamajavankaalia,
    sahalinintatarta ja japanintatarta.
  • eläinlajeista minkkiä, supikoiraa, piisamia ja espanjansiruetanaa.

EU:n ja Suomen haitallisten vieraslajien luetteloissa olevien lajien lisäksi Kirkkonummen luonnossa esiintyy montaa vieraslajia, jotka katsotaan haitallisiksi kansallisessa vieraslajistrategiassa. Tällaisia lajeja ovat mm. kani, rotta ja komealupiini ja merirokko.

Yksityiset maanomistajat ovat tehneet ja teettäneet omistamillaan alueilla monien haitallisten vieraslajien torjuntatyötä. Muistathan, että jättiputken hävittämisessä on käytettävä riittäviä suojavarusteita.

Metsähallituksen ja Luonnon- ja riistanhoitosäätiön toimesta on tehty minkin ja supikoiran torjuntatyötä poistopyyntinä Kirkkonummen saariston luonnonsuojelualueilla. Tarkoituksena on ollut ehkäistä minkin ja supikoiran saalistamien vesilintujen poikastuoton vähentymistä.

Kirkkonummen kunnan kunnossapitopalveluiden toimesta on tehty torjuntatoimia kunnan omistamilla alueilla sijaitsevien jättiputkikasvustojen hävittämiseksi.

Kirkkonummen ympäristönsuojeluyksikkö on kartoittanut jättiputkikasvustoja kunnan alueella ja laatinut vuosittain ”Jättiputkista eroon” -toimenpideohjelman sekä avustanut yksityisiä maanomistajia jättiputkien torjunnassa. Tiedossa on noin 80 jättiputkien kasvupaikkaa.

Ohjeet jättiputkien torjuntaan

""

Lue lisää:

Kurtturuusun torjuntahanke Kirkkonummella

Oletko havainnut Kirkkonummella espanjansiruetanoita?

Lisätietoja:
Ympäristösuunnittelija Merja Puromies
Puh. 0400 772 194
e-mail:merja.puromies@kirkkonummi.fi