Valitse sivu
kirkkonummi

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu peruskoululaisille ja heidän perheilleen.

Kouluterveydenhuolto on saatavilla pääsääntöisesti koulupäivien aikana koululta tai sen välittömästä läheisyydestä

Kouluterveydenhuollossa Kirkkonummella seuraamme lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Lisäksi edistämme oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja keskitymme oppimisen tukemiseen. Tarkoituksemme on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa erityistä tukea tarvitsevat oppilaat ja antamaan tarvittavan tuen. Sairauksien ennaltaehkäisy ja omahoitoon tukeminen on osa kouluterveydenhoitajan työtä.

Jokaisessa koulussa on nimetty kouluterveydenhoitaja ja – lääkäri. Koululaisena tapaat terveydenhoitajan vuosittain. Tarpeen mukaan sinut ohjataan lääkärin tai muiden asiantuntijoiden vastaanotolle. Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltoa, ja teemme yhteistyötä vanhempien ja huoltajien, terveydenhuollon, muun oppilas- ja opiskelijahuollon sekä opetushenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Terveydenhoitaja huolehtii, että rokotukset annetaan rokotusohjelman mukaisesti. Terveydenhoitajan kanssa voit myös keskustella esimerkiksi ravitsemuksesta, unesta, vapaa-ajasta ja murrosiästä.

Terveydenhoitaja vastaa koulussa tapahtuvasta ensiavusta yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa. Ensiaputilanteessa huoltajalla on vastuu oppilaan saattamisesta jatkohoitoon.

Kouluterveydenhuollossa pidämme myös huolta koulu- ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta.

Erityisruokavaliosta ilmoittaminen

Esitietolomakkeet kouluterveydenhuollon laajoihin terveystarkastuksiin

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu