Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Rakennusvalvonta / Rakentamisen lupien hakeminen / Jatkolupa
kirkkonummi

Jatkolupa

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-, maisematyö- ja purkamislupa raukeaa, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan voimassaololle jatkoa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn aloittamista varten voidaan luvan voimassaoloa pidentää vain kerran. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Jatkolupa haetaan www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Sähköisen hakemukseen osapuoliksi kutsutaan kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat.

Jos sähköistä kutsua osapuolille ei voida tehdä, niin hakemuksen liitteeksi tarvitaan kaikkien omistajien tai haltijoiden valtakirjat.

Sähköisen hakemuksen perustelut jatkoajan tarpeelle kohtaan merkitään sekä perustelut jatkoluvalle että kuinka moneksi vuodeksi jatkoaikaan haetaan.

Lisätietoja jatkoluvan hakemisesta antaa Mohamad Abdul-Sattar, neuvontainsinööri, Puh. 040 6639 927, puhelinaika ma, ke ja pe klo 8-11.