Valitse sivu
kirkkonummi

Tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin

Oppilaalla on Perusopetuslain 30 §:n mukaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti, kun tuen tarve ilmenee. Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi oppimiseen, poissaoloihin, toiminnanohjaukseen, tunne- ja itsesäätelyyn, tarkkaavuuteen tai keskittymiseen. Tuen tarve voi olla tilapäistä tai jatkuvaa, ja oppilas voi tarvita tilanteensa mukaan yhden tai useampia tuen muotoja. Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa luokassa ja lähikoulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.

Mikäli huoli oppilaan oppimisesta tai koulunkäynnistä herää, ole ensisijaisesti yhteydessä oppilaan luokanopettajaan tai luokanohjaajaan.

Ajankohtaista opetuksessa!

Yhteystiedot:

Maija Antila, kasvun ja oppimisen tuen erityisasiantuntija
Puh. 040 559 7790
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi