Valitse sivu
kirkkonummi

Rastiranta

Tilanne: Lainvoimainen (4.6.2021)

Ranta-asemakaavan tavoitteena on yrityksen lomakeskuksena toimineen alueen muuttaminen yhteisölliseksi loma-asuntoalueeksi. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa alueella sijaitsevan tilanhoitajan talon ympärivuotinen asuinkäyttö sekä omarantaisten loma-asunnon rakennuspaikkojen sijiottaminen osalle aluetta sekä olemassa olevien rakennuspaikkojen rakennusoikeuden nostaminen. Asemakaavahanke kuuluu Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2016-2020.


Hyväksymisvaihe:

Rastirannan ranta-asemakaavan (hanke 22500) hyväksyminen MRL:n 52 §:n mukaisesti.

Helsingin hallinto-oikeus on 18.5.2020 antamassaan päätöksessä
todennut, että Kirkkonummen kunnanvaltuuston päätös 17.6.2019 § 45
Rastirannan ranta-asemakaavan hyväksymisestä ei ole lainvastainen
valituksessa esitetyillä perusteilla ja valitus on tämän vuoksi hylättävä.
Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 1 momentin mukaan tähän
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallintooikeus myöntää valitusluvan. 
Päätöksestä on valitettu edelleen KHO:lle (24.6.2020).

-> Korkein hallinto-oikeus on 27.5.2021 antamassaan päätöksessä hylännyt valituslupahakemuksen.
Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Näin ollen Rastirannan ranta-asemakaava saa lainvoiman 4.6.2021, piir.nro 3374 

Kunnanvaltuusto 17.6.2019 (§ 45)

Kunnanhallitus 20.5.2019 (§ 170)

Kuntatekniikan lautakunta 25.4.2019 (§ 70)


Ehdotusvaihe:

Nähtävillä 12.3.-18.5.2018
  kaavakartta
  selostus

Asukastilaisuus 26.3.2018.

Kunnanhallitus 12.2.2018 (§ 48)

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville, Kuntatekniikan lautakunta 25.1.2018 (§ 3)


Valmisteluvaihe:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli kaavaluonnosta 20.10.2016 (§ 77). Ranta-asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 14.11. – 16.12.2016.


Aloitusvaihe:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 15.6.2016 (§ 51)

Ranta-asemakaava tuli vireille 19.8.2016 maanomistajien aloitteesta.

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657