Valitse sivu
kirkkonummi

Suvimäki ja Majvik

Tilanne: Ehdotusvaihe (17.6.2021)

Alue sijaitsee Masalan junaseisakkeen välittömässä läheisyydessä ja Espoonlahden rantavyöhykkeellä.Suunnittelualue laajeni sekä pohjoiseen ja etelään päin käsittäen mm. Kehä III:n uudistettavat eritasoliittymät sekä Kartanonrannan asuntoalueen läntisimmät korttelit.

Kaavoitusohjelma: Odotuskori 2025-2027, hankekortti


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.6.2021 § 88 ja tarkistetun OAS:n hyväksyminen § 87

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2020 § 110, asia vedetiin pois listalta

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.6.2020 § 73 , palautettiin uuteen valmisteluun

Valmisteluvaihe:

Asemakaavaluonnos (piir.nro 3305) on ollut julkisesti nähtävillä 14.8.-15.9.2017, yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.5.2017 (§ 44)


Aloitusvaihe:

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 15.3.2018 (§ 32)

Hankkeen tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.4.2017 (§ 24)

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen, yhdyskuntatekniikan lautakunta 20.10.2016 (§ 78)


Selvitykset:

Suvimäen ja Majvikin asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi (2016)

Suvimäen ja Majvikin asemakaava-alueen Natura-arviointi (2020)

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan lahokaviosammalselvitys (2019)

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan liito-oravaselvitys (2018)

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan luontoselvitys (2015)

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan meluselvitys (2019)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282