Valitse sivu
kirkkonummi

Poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä asiakasmaksussa. Kuukausimaksu peritään myös poissaolopäiviltä seuraavin poikkeuksin:

  • Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Kun lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan.
  • Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004 9 luku 7§) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, mikäli lapsi on syntynyt ennen 3.9.2022. https://www.kela.fi/lapsiperheet
  • Perhevapaauudistus 1.8.2022 alkaen: Vanhempainrahavapaa koskee 4.9.2022 jälkeen syntyneitä tai 31.7.2022 jälkeen adoptoituja lapsia. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on ennalta ilmoitetusti yhtäjaksoisesti poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen vanhempainrahajaksojen ajan (Varhaiskasvatuslaki 540/2018 15 §). Yli viisi päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukausi ennen suunniteltua aloittamispäivää. Toistuvasta 1-5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. https://www.kela.fi/lapsiperheet
  • Kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta muusta syystä kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsella on yksikin läsnäolopäivä, peritään koko kuukauden maksu.

Sairaspoissaolosta tulee ilmoittaa heti sairauden alettua päiväkotiin/perhepäivähoitajalle. Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa päiväkodin johtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua.

Jos huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä kahta (2) viikkoa ennen, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet lapselle määrätystä kuukausimaksusta. Mikäli lapselle ei ole määrätty asiakasmaksua, voidaan peruuttamatta/käyttämättä jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet pienimmästä perittävästä kuukausimaksusta.

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä:

Susanna Whitaker
puh. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
puh. 040 1269 301

sähköposti:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi