Valitse sivu
kirkkonummi

Kohti hiilineutraalia Kirkkonummea

Kirkkonummen ilmastotavoitteet

Kirkkonummi on osa Hiilineutraalit kunnat –verkostoa (HINKU), jonka myötä Kirkkonummi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kirkkonummi on mukana myös kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa, joka asettaa energiansäästötavoitteeksi 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Kirkkonummen kunta on liittynyt Euroopan komission kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate and Energy), jonka myötä on laadittu kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). SECAP-suunnitelman myötä Kirkkonummi on sitoutunut 31 konkreettisen toimenpiteeseen, joiden avulla kunta pyrkii saavuttamaan asetetun päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää ilmastotavoitteista

Päästöt kunnassa

Kirkkonummen päästöt ilman teollisuutta pysyivät samalla tasolla vuodesta 2021 vuoteen 2022. Keskimäärin päästöt laskivat CO2-raportin kunnissa 4 prosenttia. Tieliikenne on suurin päästösektori Kirkkonummella.

Päästöt yhteensä ja asukasta kohden Kirkkonummella vuosina 1990, 2000 ja 2008–2022 ilman teollisuutta. Vuoden 2023 tieto on ennakkotieto. (Lähde: Kirkkonummen C02-raportti 2024, Sitowise)

Lue lisää päästöistä

Kirkkonummen ilmastotyö

Kirkkonummen ilmastotyö perustuu kuntastrategiaan, jonka myötä kunnassa tehdään ratkaisuja ja valintoja, jotka ovat ympäristön, talouden ja toiminnan kannalta kestäviä. Kunnan ilmastotyön tavoitteena on päästövähennysten toteuttaminen taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Ilmastotyöllä pyritään ilmastonmuutoksen hillintään ja sen seurauksiin sopeutumiseen samalla vahvistaen kunnan taloutta ja kuntalaisten hyvinvointia.

Kirkkonummen ilmastotyötä toteutetaan kuntaorganisaatiota läpileikkaavasti. Ilmastotyötä koordinoivat toimialoja osallistava Hinku-työryhmä ja ilmastokoordinaattori.

 Lue lisää ilmastotyöstä