Valitse sivu

Kohti hiilineutraalia Kirkkonummea

Kirkkonummen ilmastotavoitteet

Kirkkonummi on osa Hiilineutraalit kunnat –verkostoa (HINKU), jonka myötä Kirkkonummi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kirkkonummi on mukana myös kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa, joka asettaa energiansäästötavoitteeksi 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Kirkkonummen kunta on liittynyt Euroopan komission kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate and Energy), jonka myötä on laadittu kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). SECAP-suunnitelman myötä Kirkkonummi sitoutuu 31 konkreettisen toimenpiteeseen, joiden avulla kunta saavuttaa asetetun päästövähennystavoitteen vuoteen 2030 mennessä.

Lue lisää ilmastotavoitteista

Päästöt kunnassa

Kirkkonummen päästöt ovat laskussa ja kunnan päästöt laskivat jopa 13 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnan 80 prosentin päästövähennystavoitteesta on saavutettu noin puolet. Tieliikenne on suurin päästösektori Kirkkonummella.

Kirkkonummen päästökehitys (mukana vuoden 2021 ennakkotieto). Lähde: CO2-raportti. 

Lue lisää päästöistä

Kirkkonummen ilmastotyö

Kirkkonummen ilmastotyö perustuu kuntastrategiaan, jonka myötä kunnassa tehdään ratkaisuja ja valintoja, jotka ovat ympäristön, talouden ja toiminnan kannalta kestäviä. Kunnan ilmastotyön tavoitteena on päästövähennysten toteuttaminen taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Ilmastotyöllä pyritään ilmastonmuutoksen hillintään ja sen seurauksiin sopeutumiseen samalla vahvistaen kunnan taloutta ja kuntalaisten hyvinvointia.

Kirkkonummen ilmastotyötä toteutetaan kuntaorganisaatiota läpileikkaavasti. Ilmastotyötä koordinoivat toimialoja osallistava Hinku-ohjausryhmä ja ilmastokoordinaattori.

 Lue lisää ilmastotyöstä