Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanjohtajan ehdotus vuoden 2023 talousarvioksi julkaistiin tänään klo 11 kunnantalolla. Kunnanhallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan 7.11.

Kunnanvaltuuston on määrä päättää talousarviosta joulukuun valtuuston kokouksessa. Kunnanjohtaja Tarmo Aarnion mukaan kunnan talousarvioehdotus näyttää paremmalta kuin keväällä osattiin odottaa.

– Tilanne on kuntatalouden näkökulmasta parempi, sillä talouden toimintaympäristö on kehittynyt jopa ennustettua paremmin. Samalla neuvottelut käydään nyt uudenlaisessa tilanteessa, sillä perusturvan palvelualueen tehtävät siirtyvät kokonaan hyvinvointialueelle, kertoo kunnanjohtaja Tarmo Aarnio.

Hyvinvointialueen tuomat muutokset näkyvät talousarviossa

Hyvinvointialueelle siirtymisen myötä kunnan toimintaan ja talousarvioon on tulossa paljon suuria muutoksia. Kunnan palveluiden järjestämisestä sekä henkilöstöstä koostuvista menoista lähes puolet poistuvat hyvinvointialueuudistuksen seurauksena. Samalla kuitenkin suuriin piirtein vastaava prosentuaalinen osuus poistuu kunnan tuloista uudistuksen myötä.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kuntien tuloveroprosenteista leikataan 12,64 prosenttiyksikköä. Tämä tarkoittaa sitä, että Kirkkonummen kunnan veroprosentti on 7,11 entisen 19,75 sijaan. Kuntalaisen veroasteessa tämä ei kuitenkaan näy, sillä leikattu osuus maksetaan jatkossa valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueita.

Kiinteistöverojen osalta talousarvio noudattaa kuluvan vuoden lukuja.

Vuoden 2023 verotulokertymän arvioidaan olevan 110,4 miljoonaa euroa. Tulevan vuoden valtionosuudet ovat 36,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 nettoinvestoinnit ovat noin 37,9 miljoonaa.

Tuleviin vuosiin varauduttava

Vuoden 2023 osalta investointien tulee olemaan kunnanjohtajan mukaan eräänlainen välivuosi.

– Uusia talonrakennushankkeita ei suoranaisesti aloiteta, mutta tulevina vuosina on vastassa suuria hankkeita, kuten yhteiskampuksen sekä Nissnikun koulun rakentaminen. Gesterbyn koulukeskus, jonka rakentamisen on määrä alkaa ensi vuonna, toteutetaan leasing-rahoituksella, kertoo kunnanjohtaja Aarnio.

– Kunta on saamassa tänä ja ensi vuonna hyvän taloudellisen tuloksen, joka antaa pelivaraa selvitä neljän suuren kouluhankkeen rahoittamisesta tulevina vuosina. Kunnalla ei ole ensi vuonna lainaottotarvetta, joka on hyvä asia nyt kun lainojen korkokustannukset ovat nousseet, kertoo puolestaan kunnan talousjohtaja Esa Lindell.

Kaiken kaikkiaan ehdotuksen perusteella talousarviossa on lähes 18 miljoonaa euroa ylijäämää vuodelle 2023. Kunnanjohtaja Aarnio kuitenkin muistuttaa, että kunta-alan haasteet ja tulevat suuret investoinnit vaativat sitä, että niihin varaudutaan.

– Valmistelusta voi olla ylpeä niin virkamiehistössä kuin päättäjienkin keskuudessa. On kuitenkin muistettava, että kunta-alan epävarmuus ei tule poistumaan, joten vuosiin 2024 ja 2025 on valmistauduttava jo ensi vuonna, kunnanjohtaja toteaa.

Talousarvio 2023 ja Taloussuunnitelma 2024-2025