Valitse sivu

Kirkkonummen kunnan etsivä nuorisotyö on saanut toukokuun alussa vahvistusta, kun nuorisotyöntekijä Hannu-Petteri Leinonen on aloittanut etsivä nuorisotyöntekijä Eija Rajavaaran työparina. Eijan ja Hannu-Petterin työtehtävänä on tukea 15-28-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat apua esimerkiksi työn tai opiskelupaikan etsimisessä. Työskentelyalueena on koko Kirkkonummen kunta.

Etsivän nuorisotyön keskiössä on vailla työtä, opiskelupaikkaa tai muita palveluja olevien nuorten tukeminen ja oman polun löytämisessä auttaminen. Etsivässä nuorisotyössä pyritäänkin löytämään nuorelle hänen tarvitsemansa palvelut yksilöllisesti. Etsivää nuorisotyötä tehdään kouluissa, oppilaitoksissa sekä nuorten vapaa-ajanviettipaikoissa, eli siellä missä nuoret ovat.

Nuori saa yksilöllistä tukea ja ohjausta, jonka tavoitteena on auttaa häntä elämässä eteenpäin. Ohjaus on nuorille vapaaehtoista, perustuu nuoren toiveisiin ja tavoitteisiin sekä tarjoaa nuorelle turvallisen ja luotettavan aikuiskontaktin.

Etsivää nuorisotyöntekijää voi tavata yhdessä sovitussa paikassa tai tarvittaessa työntekijät liikkuvat nuorten luo. Etsivät nuorisotyöntekijät ovat myös käytettävissä koulujen yhteistyöryhmissä ja tekevät tarpeen vaatiessa kotikäyntejä nuorten luokse.

Lisätiedot:

Hannu-Petteri Leinonen

p. 040 126 9817

hannu-petteri.leinonen@kirkkonummi.fi

Eija Rajavaara 

p. 040 832 1906

eija.rajavaara@kirkkonummi.fi