Valitse sivu
kirkkonummi

Ett äldersvänligt hem

Boenderådgivning organiserade evenemang för de äldre i Kyrkslätt i Fyyri 10.5.

Allmänhet lyssnade på råd om hur ditt hem kan göras åldersvänligt. Hjälpmedel, ändringsarbeten i hemmet och vardagslösningar hjälper den åldrande personen att klara sig hemma.


”Kyrkslätts boenderådgivning ordnar ett evenemang för de äldre och deras nära anhöriga i Mörnesalen i Fyyri 10.5 kl. 12.30–15. Evenemanget är avgiftsfritt. Kaffeservering under pausen. Mörnesalen i Fyyri är tillgänglig. Språk få finska.”

I evenemanget deltar:

  • Ändringsarbeten i hemmet / Reparationsrådgivaren från Centralförbundet för de gamlas väl
  • Hjälp i vardagen med hjälpmedel / Ergoterapeut, LUVN
  • Tillstånd till renovering och anmälningar / Byggnadsinspektör
  • Presentation av gårdskarlsverksamheten / Kyrkslätts småfastighetsförening
  • Rådgivning och handledning i boendefrågor för alla Kyrkslättsbor / Kyrkslätts boenderådgivning

Katso tapahtumaesite tästä.

Vid evenemanget presenteras olika alternativ för en situation där en äldre som bor i eget hem behöver ändringar i hemmet exempelvis för att förbättra hemmets tillgänglighet. Ibland kan en liten ramp, ett stödräcke eller ett handtag intill en dörröppning göra stor skillnad i vardagen, men ibland är behoven större och då behövs ofta hjälp av proffs!

Reparationsrådgivaren från Centralförbundet för de gamlas väl hjälper när du behöver hjälp med planeringen av ändringsarbeten i ditt hem, med att ansöka om ekonomiska stöd eller i tillståndsärenden. Reparationsrådgivare Nina Leino är ingenjör och har stark arbetserfarenhet av och inblick i tillgängliga boendelösningar för äldre.

Ergoterapeuten är en expert inom rehabilitering och målet är att tillsammans med klienten skapa en mer fungerande vardag. Ergoterapi är en tjänst som erbjuds av LUVN. Bygglov krävs bland annat för reparationer och ändringsarbeten som jämförs med byggande. Vid evenemanget kommer byggnadsinspektören att berätta hur anmälningar och tillståndsärenden sköts i Kyrkslätt.

Gårdskarlsverksamheten presenteras av Kyrkslätts småfastighetsförening rf. Gårdskarlen hjälper flera Kyrkslättsbor som bor i egnahemshus med bland annat gårds- och trädgårdsarbeten, mindre renoveringar, gräsklippning och snöskottning. Verksamheten är efterfrågad och uppskattad.

Evenemanget ordnas i samarbete mellan Kyrkslätts boenderådgivning, Centralförbundet för de gamlas väl och Reparationsrådgivningen.

Obs. Språk på finska.

Tillbaka till boenderådgivningens framsida