Valitse sivu
kirkkonummi

Europarlamenttivaalit 2024 Kirkkonummella

Suomessa järjestetään EU-vaalit eli europarlamenttivaalit kesäkuussa 2024.

Ennakkoäänestys Kirkkonummen kunnan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Ennakkoäänestysaika: ennakkoäänestys on 29.5.4.6.2024.

Ennakkoäänestyspaikat sekä aukioloajat:

Pääkirjasto Kirjastotalo Fyyri, osoite: Kirkkotori 1 

29.–31.5.2024                     (keskiviikko-perjantai) klo 9.00–20.00

1.–2.6.2024                         (lauantai-sunnuntai) klo 9.00–18.00

3.–4.6.2024                         (maanantai-tiistai) klo 9.00–20.00

Masalan kirjasto, osoite: Puolukkamäki 7  

29.–31.5.2024                     (keskiviikko-perjantai) klo 16.00–20.00

1.–2.6.2024                         (lauantai-sunnuntai) klo 9.00–18.00

3.–4.6.2024                         (maanantai-tiistai) klo 16.00–20.00

Veikkolan koulu, osoite: Kisapolku 7   

29.–31.5.2024                     (keskiviikko-perjantai) klo 16.00–20.00

2.6.2024                              (sunnuntai) klo 9.00–18.00

3.–4.6.2024                         (maanantai-tiistai) klo 16.00–20.00

Huom. Veikkolan koulussa ei ennakkoäänestystä lauantaina 1.6.2024.

Ennakkoäänestys laitoksissa

Seuraavissa laitoksissa on mahdollista äänestää ennakkoäänestysaikana 29.5.4.6.2024: Lehmuskartano, Palvelutalo, Sepänkoti, Sepänrinne, Valkeala, Valkokulta, Villa Amanda, Villa Kaskimäki ja Villa Sipriina.

Laitosäänestys varusmiehille järjestetään Upinniemen varuskunnassa 2.6.2024 klo 16.00–20.00

Äänestysajoista laitoksissa päättää kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa, sen mukaisesti kuin vaalilain 55 §:ssä säädetään, äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä keskusvaalilautakunnalle 28.5.2024 klo 16.00 mennessä. Henkilö, jonka ilmoitus kotiäänestyksestä saapuu 28.5.2024 klo 16.00 jälkeen, ei voi äänestää kotonaan. Ilmoitus kotiäänestyksestä tehdään keskusvaalilautakunnalle sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse. Kotiäänestyksen ilmoittautumislomake on saatavissa oikeusministeriön vaalit.fi-sivuilta: https://vaalit.fi/aanestaminen-kotona

Suositellaan ilmoittautumislomakkeen käyttämistä. Ilmoittautuessa vapaamuotoisesti sähköpostitse, kirjallisesti tai puhelimitse tulee antaa samat tiedot kuin lomakkeessa.

Ilmoittautuminen sähköpostitse tehdään keskusvaalilautakunnan sihteerille Rasmus Beckille osoitteeseen: rasmus.beck@kirkkonummi.fi. Täytetyn ilmoittautumislomakkeen voi lähettää sähköpostin liitteenä.

Ilmoittautuminen puhelimitse tehdään keskusvaalilautakunnalle puh. 040 1269 121.

Vaalipäivän äänestys

Äänestysalue                    Äänestyspaikka                                      Äänestyspaikan osoite
1. Lapinkylä                       Sjökulla skolaSjökullantie 285
2. Veikkola   Veikkolan koulu Kisapolku 7
3. MasalaMasalan kirjasto Puolukkamäki 7
4. GesterbyPapinmäen koulu    Vilhonkummuntie 2
5. Kirkonkylä Pääkirjasto kirjastotalo Fyyri Kirkkotori 1
6. TolsaLaajakallion kouluLaajakalliontie 4
7. Kantvik Kantvikin kouluToppapolku 2
8. SundsbergKartanonrannan kouluKartanonkuja 1

Äänioikeutetun äänestyspaikka vaalipäivänä ilmenee kotiin saapuneesta ilmoituksesta äänioikeudesta.

Huomioitavaa äänestäjälle:

  • Europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, joka on viimeistään 80. päivänä ennen vaalipäivää ilmoittautunut otettavaksi Suomen äänioikeusrekisteriin ja jolla on kotikunta Suomessa 51. päivänä ennen vaalipäivää tai on Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen, joka asuu Suomessa.
  • Veikkolan koululla ei järjestetä ennakkoäänestystä lauantaina 1.6.2024.­­
  • Masalan äänestysalueen äänestyspaikka on Masalan kirjasto.
  • Gesterbyn äänestysalueen äänestyspaikka on Papinmäen koulu.
  • Äänestäjä on velvollinen esittämään äänestystilanteessa selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjiä pyydetään ottamaan mukaan voimassa oleva asiakirja, jolla voi todistaa henkilöllisyyden (poliisin antama henkilökortti, passi, ajokortti, kuvallinen Kela-kortti tai muu voimassa oleva kuvallinen ja virallinen henkilöllisyystodistus).
  • Äänestäjiä pyydetään tarkastamaan vaalipäivän äänestyspaikkansa kotiin saapuneesta ilmoituksesta äänioikeudesta. Ilmoituksen mukaan ottaminen äänestyspaikalle on suotavaa, ilmoituksen puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.
  • Äänestäjä voi ottaa äänestyspaikalle mukaan oman kynänsä, suositellaan lyijykynän tai kuulakärkikynän käyttämistä. Tussikynää ei saa käyttää.

Lisätietoa europarlamenttivaaleista 2024 oikeusministeriön vaalit.fi-sivuilla: https://vaalit.fi/