Valitse sivu
kirkkonummi

Smedsbyn asemakaavamuutos (Veklahti-Svartvik)

Smedsbyn asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen sekä rakennuskiellon asettaminen

Kunnanhallituksen puheenjohtajan otto-oikeuden käyttäminen yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätökseen 17.2.2022 § 15: Smedsbyn asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen sekä rakennuskiellon asettaminen

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 04.04.2022/Pykälä 109             

liitteet: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, rakennuskieltoalue

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti kumota yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätöksen 17.2.2022 § 15 ja päätti palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että mahdolliseen asemakaavamuutokseen ja sen aikatauluun otetaan kantaa tulevassa kaavoitusohjelmassa. Valmistelun aikana selvitetään alustavasti asian juridiset, kunnallistekniikkaan liittyvät ja kaavalliset kysymykset ottaen huomioon, että alueella asuu jo ympärivuotisesti useita asukkaita, eikä heidän tai muidenkaan maanomistajien kanssa ole neuvoteltu muutoksen vaikutuksista tai kiinteistöomistajien näkemyksistä muutoksen tarpeellisuuteen. Neuvotteluihin ei ole tarpeen ryhtyä ennen kuin asian juridiset ja tekniset kysymykset on kunnan puolella selvitetty. Kaavamuutos voisi aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa maanomistajille.

Kaavoittajan yhteystiedot:

Simon Store

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 044 760 2282