Valitse sivu

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti 28.6.2022 valita YIT Suomi Oy:n Gesterbyn koulukeskuksen elinkaarihankkeen palveluntuottajaksi. Päätös on kuitenkin ehdollinen, sillä hankkeelle tarvitaan huomattava lisämääräraha.

Gesterbyn koulukeskuksen elinkaarihankkeeseen sisältyy koulukeskuksen uudisrakennuksen suunnittelu- ja rakennustyö sekä rakennuksen ylläpitopalveluiden tuottaminen 20 vuoden ajalle. Hankkeeseen sisältyy myös nykyisen Gesterbyn koulukeskuksen rakennuksia koskevia purkutöitä ja väistötilojen järjestämistä rakennusvaiheen aikana.

Hankkeen kilpailutus ja rakentamisen kustannusten nousu

Hanke kilpailutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Neuvotteluja käytiin useamman urakoitsijan kanssa elokuun 2021 ja huhtikuuhun 2022 välisenä aikana. Näiden neuvottelujen aikana urakoitsijat kehittivät suunnitelmia uudesta koulukeskuksesta. Tarjousten valintaperuste oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa vertailtiin laatua ja hintaa.

Rakentamisen kustannukset lähtivät voimakkaaseen nousuun vuoden 2021 aikana ja Ukrainan sota Ukrainassa on edelleen lisännyt kustannuksia. Hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä kesäkuussa 2021 hankkeen kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 42 500 000 euroa. Nyt hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 59 000 000 euroa. Hankkeelle tarvitaan siis noin 16 500 000 euron lisämääräraha.

Toimitilapalvelujen lautakunta päätti kokouksessaan 28.6.2022 valita YIT Suomi Oy:n hankkeen palveluntuottajaksi ja hyväksyi tarjoajan luonnossuunnitelmat. Päätös on ehdollinen, koska hanketta ei voida toteuttaa ilman edellä mainittua lisämäärärahaa. Asian käsittelyä jatketaan syksyllä lisämäärärahan osalta ensin kunnanhallituksessa ja tämän jälkeen valtuustossa.

Hankkeen jatkosuunnittelu ja rakentamisvaihe kestävät noin 3,5 vuotta. Mikäli lisämääräraha myönnetään tulevan syksyn aikana, päästään uusiin tiloihin muuttamaan vuoden 2026 aikana. Hankkeen valmistuttua uuteen koulukeskukseen muuttavat Gesterbyn koulu kielikylpyluokkineen, Winellska skolan, Papinmäen koulu sekä kielikylvyn ja Prästgårdsbackens daghemin esiopetusryhmät.

Kokousasiakirjat
https://kirkkonummi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20221195

Toimitilapalveluiden lautakunta
https://www.kirkkonummi.fi/toimitilapalvelujen-lautakunta