Valitse sivu

Gesterbyn koulun, Winellska skolanin ja Papinmäen koulun alueella valmistaudutaan alkavaan Gesterbyn koulukeskuksen rakennushankkeeseen. Vanhojen rakennusten purku ja uuden rakentamineen alkaa varsinaisesti vuoden 2023 alussa. Alueen valmistelevia töitä aloitetaan kuitenkin jo syysloman aikana.

Syyslomaviikolla pystytetään esirakentamisalueen ympärille työmaa-aidat ja asennetaan työmaaparakit. Syysloman jälkeen työmaa-aitojen sisällä käynnistyy maankaivuutöitä sekä vesi-, viemäri ja sähköjohtojen siirtotöitä.

Gesterbyn liikuntasalin yhteyteen toteutetaan siirtokelpoisiin väliaikaistiloihin koulun keittiö ja ruokala, jossa tontille jäävien Winellska skolanin ja Gesterbyn alakoulujen oppilaiden on tarkoitus ruokailla rakennustöiden ajan. Alustavan suunnitelman mukaan kouluruokailu alkaa näissä tiloissa ensi vuonna hiihtoloman jälkeen. Väistötilakeittiön tilaelementit saapuvat alustavan aikataulun mukaan viikolla 48 – 51.

Käytöstä poistetussa Winellska skolanin B-rakennuksessa aloitetaan sisäpuolen purkutöitä.

Kirkkonummen vesi teettää myös alueella viereisten omakotitalojen viemäreiden siirtoja, joiden ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Alueen leikkivälineitä joudutaan myös siirtämään rakennustöiden tieltä.

Alueen esirakentaminen tulee aiheuttamaan haittaa totuttuihin kulkureitteihin. Oppilasturvallisuuteen kiinnitetään kuitenkin erityistä huomiota töiden järjestelyissä. Ohessa on aluesuunnitelma esirakentamisen ajalta.

Lisätietoja projektipäällikkö Hanne Nylund, hanne.nylund@kirkkonummi.fi ja p. 040 1269 688