Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui torstaina 23.5. ja päätti GWP-koulukeskuksen uudesta nimestä. Uudeksi nimeksi valittiin erillisen nimityöryhmän esityksen pohjalta Gesterbyn koulukeskus Wigge. Lisäksi lautakunta myönsi avustuksia paikallisille kulttuuri- ja nuorisoyhdistyksille.  

GWP-koulukeskuksen nimikilpailun tulos – uudeksi nimeksi valittiin Gesterbyn koulukeskus Wigge 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valitsi kokouksessaan GWP-koulukeskuksen uudeksi nimeksi Gesterbyn koulukeskus Wigge. Nimestä päätettiin erillisen nimityöryhmän esityksen pohjalta. Nimikilpailussa loppusuoralle päässyt toinen ehdotus oli Gesterbyn koulukeskus Jede. 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti uuden rakennuksen nimikilpailun käynnistämisestä ja nimityöryhmän perustamisesta syksyllä 2023. Uudelle rakennukselle haluttiin yksi yhteinen nimi. Rakennuksessa toimivat koulut jatkavat jatkossakin erillisinä yksiköinään omilla nimillään. 

Nimiehdotuksia kerättiin kaikille avoimella Webropol-kyselyllä vuoden 2024 alussa, ja nimityöryhmä käsitteli ehdotuksia kokouksessaan maaliskuussa. Ehdotuksista äänestettiin erikseen myös kaikissa kouluissa sekä esiopetusryhmissä, jotka tulevat toimimaan uudessa yhteisessä rakennuksessa.  

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, joka oli myös yksi nimityöryhmän jäsenistä, kertoo että nimityöryhmän työskentely sujui erittäin hyvässä hengessä.  

“Vaikka nimiehdotuksia tuli yli 120 kpl, niin työryhmä pääsi nopeasti kiinni suppeampaan joukkoon ehdokkaita. Näistä käytiin erittäin hyvä, kattava ja perusteltu keskustelu, jonka kautta saimme muokaten kaksi vaihtoehtoa koululaisten äänestykseen ja lautakunnalle päätettäväksi”, Virtanen iloitsee. 

Asian yksityiskohtaisemmat tiedot löytyvät kokousasiakirjoista.

Avustuksia paikallisille nuorisoyhdistyksille 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksena noin 16 000 euroa yhdeksälle (9) nuorisoyhdistykselle vuodelle 2024. 

Nuorisoyhdistysten kohdeavustuksia (2/2024) myönnettiin Kyrkslätt Scouter r.f.:lle 110 euroa, Veikkolan Eräveikot ja Haltiat ry:lle 566 euroa ja Boback FBK nuoriso-osastolle 1045 euroa. 

Lisäksi lautakunta myönsi nuorisopalvelujen erillisenä kohdeavustuksena Jolkbyn-Heikkilän-Laajakallion asukasyhdistys ry:lle 5062 euroa ja Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f.:lle 6120 euroa nuorten ohjatun iltatoiminnan mahdollistamiseksi.

Tarkemmat tiedot myönnetyistä avustuksista löytyvät kokousasiakirjoista.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat:  

  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan muutokset 1.8.2024 alkaen  
  • Taiteen perusopetuksen vapaaoppilaspaikat musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa 
  • Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2024, toimintasopimusavustus, käyttöselvitys 2023 ja avustus 2024, Kirkkonummen Musiikkiyhdistys ry 
  • Paikallisten nuorisoyhdistysten vuoden 2023 nuorisomäärärahojen avustustilitysten hyväksyminen 
  • Nuorisovaltuuston vuoden 2023 toimintakertomus 
  • Nuorisovaltuuston määrärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat 

Lisätietoja 
Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873   
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959  

Kokousasiakirjat 
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 

Kuva: YIT