Valitse sivu

Helsingin hallinto-oikeus 9.10.2023
Päätös nro 5701/2023
Dnro  5929/03.04.04.04.10/2022

Asia
Virkasuhteeseen ottamista koskeva kunnallisvalitus

Päätös, josta valitetaan
Kirkkonummen kunnanhallitus 28.11.2022 § 408

Hallinto-oikeuden ratkaisu
Hallinto-oikeus ei tutki valitusta siltä osin kuin siinä on esitetty hallintokantelun luonteisia huomautuksia ja rikoksiin syyllistymistä koskevia väitteitä eikä  vaatimusta, jonka mukaan kunnan on vaadittava palkan takaisinmaksua. Hallinto-oikeus ei tutki myöskään vastaselityksessä esitettyä valitusperustetta.

Hallinto-oikeus hylkää valituksen muilta osin.

Muutoksenhaku
Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.