Valitse sivu

Kulunut talvi on ollut haasteellinen talvikunnossapidon kannalta. On satanut runsaasti lunta kerralla, mikä on hidastuttanut aurausta, lämpötilat ovat heittelehtineet mikä on aiheuttanut liukkaita tienpintoja ja isoja jäätyviä lätäköitä ja kuoppia teihin.

Hiekoitus sepeliä on kulunut talven aikana runsaasti, 6800tn koko Kirkkonummen alueella mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin viime talvena. Katuja on hiekoitettu talvenaikana noin 20 kertaa ja jalkakäytäviä noin 35 kertaa. Käytetty hiekoitussepeli on jätettä, jonka uusiokäyttö on hankalaa.

Hiekanpoistot päästään aloittamaan yöpakkasten loputtua. Tavoite olisi saada harjaukset tehtyä vappuun mennessä, mutta vaihtelevat sääolosuhteet ja runsas hiekan määrä vaikeuttavat tarkan harjaus aikataulun asettamista ja todennäköistä on, että harjauksia ei vappuun mennessä saada valmiiksi.

Harjaukset toteutetaan kunnossapitoluokitusten mukaisesti.

Talvikunnossapidon periaatteet

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 29.10.2019 hyväksynyt kunnan katujen talvihoitotöiden periaatteet (Kirkkonummen kunnan katujen kunnossapitoluokitus – (talvihoitotyöt https://www.kirkkonummi.fi/talvikunnossapito). Talvikunnossapito suoritetaan em. periaatteiden mukaisesti. Kunnan kadut on luokiteltu kolmeen hoitoluokkaan, joille kullekin on asetettu tavoitteellinen kunnossapidon taso. Kunnossapitoluokka 1 käsittää pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät, kunnossapitoluokka 2 käsittää kokoojakadut ja kevyen liikenteen alueelliset reitit ja kunnossapitoluokka 3 käsittää asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet. Kunnossapitoluokituksessa on määritelty periaatteet auraukselle, sohjon poistoon, liukkauden torjuntaan ja kunnossapitotöiden ajoitukseen sekä lumenajoon ja näkemäesteiden ja suojateiden näkyvyydestä.

Talvikunnossapidon järjestämistapa Kirkkonummella

Kirkkonummen kunnan alueella on neljä talvihoitourakka-aluetta (Masala, Sundet ja Sarvvik aluehoitourakka, Kt 51 eteläinen aluehoitourakka, Kirkkonummen keskustan talvihoitourakka ja Veikkolan talvihoitourakka).  Urakat on kilpailutettu ja urakoitsijat valittu avoimella menettelyllä. Urakka käsittää mm. sopimukseen sisältyvien katujen ja kevyen liikenteen väylien sekä kiinteistöjen pihojen talvihoitotyöt.