Valitse sivu

Kirkkonummen ja Vihdin kuntien johdon edustajat vastasivat keskiviikkona 2.11. ilmastoaiheisiin kysymyksiin Ilmastolive-lähetyksessä. Kirkkonummelta keskusteluun osallistui kunnanjohtaja Tarmo Aarnio ja Vihtiä edusti elinvoimajohtaja Petra Ståhl. Tilaisuuden juonsi kuntien yhteinen ilmastokoordinaattori Vera Järvenreuna.

Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat tehneet pitkään yhteistyötä ilmastotyön saralla. Kumpikin kunta on sitoutunut omiin ilmastotavoitteisiinsa ja käytännön ratkaisuja ilmastotyön toimeenpanon vauhdittamiseksi on pohdittu yhteisesti kahden ympäristöministeriön rahoittaman ilmastohankkeen puitteissa. Nyt jälkimmäinen hankkeista on tulossa päätökseensä ja Ilmastolivessä pysähdyttiin tekemään yhteenvetoa kuntien ilmastotyön saavutuksista ja tulevaisuuden tavoitteista.

Ilmastolivessä Aarnio ja Ståhl vastasivat kuntalaisten ennakkoon lähettämiin kysymyksiin ilmastotyön eri osa-alueilta. Kysymyksissä pohdittiin muun muassa, miksi kunnallista ilmastotyötä tehdään ja millä sitä rahoitetaan. Kummankin kunnan edustaja alleviivasi sitä, että ilmastotyö ei ole rasite kunnan taloudelle, vaan sillä pyritään saavuttamaan taloudellisia säästöjä sekä tukemaan kunnan elinvoimaa.

”Ilmastotyö tuo myös hyvinvointia, teknologiaa, osaamista ja uusia asukkaita kuntaan. Se on investointi tulevaisuuteen ja kunnan menestykseen”, kunnanjohtaja Aarnio toteaa.

Asukkaat saivat vastauksia myös kunnan kiinteistöjen energiantuotantoon liittyviin kysymyksiin. Kirkkonummen kunnan talousarvioehdotuksessa vuodelle 2023 on osoitettu 0,7 miljoonaa euroa energiatehokkuushankkeisiin. Kunnan kiinteistöissä hyödynnetään nyt jo uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi Lehmuskartanon hoivakodissa on aurinkosähköjärjestelmä ja Jokirinteen koulukeskuksessa maalämpö. Fossiilisista polttoaineista pois siirtyminen on kaikilta osin tavoiteltavaa ja se koskee paitsi kuntaa, myös kuntalaisia ja yrityksiä.

”Kunnan alueella on käytössä yli 600 yksityistä aurinkovoimalaa, joka kertoo asukkaiden ja yritysten kiinnostuksesta ilmastoasiaa kohtaan”, Aarnio kertoo.

Ajankohtaisena aiheena keskusteluun nousi myös energiansäästötoimenpiteet. Sekä Kirkkonummi että Vihti ovat mukana kansallisessa Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa ja Ilmastolivessä käytiin läpi kuntien energiansäästötoimenpiteitä, jotka kohdistuvat sisälämpötilojen ja valaistuksen optimointiin.  

Ilmastolivessä kiitosta sai kuntien hyväksi muodostunut ilmastoyhteistyö, jonka myötä kunnat voivat oppia toinen toisiltaan ja tarpeen tullen myös kirittää toistensa ilmastotyötä. Kirkkonummella aiotaan ottaa oppia Vihdin ilmastobudjetista. Vihdin talousarvioehdotuksessa vuodelle 2023 on ilmiöpohjaiseen budjetointiin perustuva ilmastobudjetti, joka tukee kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön seurantaa ja toimeenpanoa.

Vihti taas aikoo omaksua hankekumppaninsa hyviä ilmasto- ja ympäristökasvatuksen käytäntöjä, joita Kirkkonummella on kehitetty esimerkillisesti varhaiskasvatuksen ja opetuksen puolella. Kaikki Kirkkonummen päiväkodit kuuluvat Vihreä lippu –ohjelmaan ja perusopetuksessa ilmastotyötä tehdään systemaattisesti. Vihdissä opetuksen ilmastosuunnitelmaa edistetään hankerahoituksen puitteissa.

”Hyviin tavoitteisiin ollaan sitouduttu kummassakin kunnassa ja paljon ollaan jo tehty. Paljon konkreettista tekemistä on vielä edessä, mutta hyvä vauhti on päällä ja tästä on hyvä jatkaa,” ilmastokoordinaattori Järvenreuna summaa.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa täällä. Järjestäjät kiittävät kaikkia kysymyksiä lähettäneitä!