Valitse sivu

Ilmoitus kuulutuksesta 

Asia: Jätemaksut 1.1.2024 alkaen 

Kuulutuksen nähtävilläpito: 13.10. – 24.11.2023                          

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hallitus on 13.10.2023 hyväksynyt jätetaksan, joka tulee voimaan 1.1.2024.

Linkki kuulutukseen: Kuulutus 13.10.2023:
https://www.hsy.fi/ymparistotieto/kuulutukset/jatemaksut-2024/