Valitse sivu
kirkkonummi

Invånarparken Fyyri

Vår invånarpark

Invånarparken Fyyri är en tvåspråkig och avgiftsfri mötesplats för småbarnsfamiljer. I invånarparken kan du bekanta dig med andra barnfamiljer, dela föräldraskapserfarenheter och leka och pyssla med barnet. I invånarparken kan du tillbringa tid enligt din egen tidtabell och dina önskemål. Någon förhandsanmälan behövs inte.

Vår verksamhet

  I invånarparken arbetar fyra yrkespersoner inom småbarnspedagogik. Mångsidig ledd verksamhet genomförs inomhus, i lekparker i närområdet, i småbarnspedagogikens kåta och i skogar.  Specialläraren inom småbarnspedagogik och rådgivningens familjehandledare är regelbundet anträffbara i invånarparken.  De mångsidiga lokalerna erbjuder en utmärkt möjlighet till mångsidig omväxlande verksamhet genom lek, forskning och olika former av uttryck. Veckoprogrammet kan läsas i invånarparken och på invånarparkens Facebook-sida samt på Instagram. Invånarparkens inomhuslokaler är normalt öppna, även om verksamhet också äger rum i parken i närområdet eller i skogen.  
    
Samarbetspartner i området är bl.a. rådgivningen, daghemmen i området, biblioteket, Kyrkslätts finska församling, hemservicens familjearbete och lokala aktiva föreningar.   
   
Invånarparken Fyyri deltar i programmet för hållbar utveckling Grön flagg.  

Öppettid:
mån–fre kl. 9–16

Avvikande öppettider:

Alla invånarparker håller stängt 13.5.24 på grund av planeringsdag.

Invånarparken Fyyri är undantagsvis öppen kl. 9-15 på valborgsmässoafton (30.4), dagen före Kristi himmelsfärdsdag (8.5) och dagen före midsommarafton (21.6).

Adress:
Kyrktoget 1
02400 Kyrkslätt

Telefonnummer:
050 327 3544
050 414 3568

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Förman för öppna småbarnspedagogiken:
Hanna Leivo
040 126 9662

Nätverksarbetare:
Meeri Härus
040 126 9760

Svenskspråkig handlerade:
Tiina Saarela

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Annika Olsen Nyberg
040 126 9868