Valitse sivu
kirkkonummi

Invånarparken Veikkosvinden

Vår invånarpark

Veikkosvinden är en avgiftsfri mötesplats för småbarnsfamiljer. Här kan du bekanta dig med andra barnfamiljer, dela föräldraskapserfarenheter och leka och pyssla med barnet I invånarparken kan du tillbringa tid enligt din egen tidtabell och dina önskemål. Någon förhandsanmälan behövs inte.

Invånarparken erbjuder mångsidiga möjligheter och redskap för att leka, motionera och utforska saker både inomhus och utomhus. I köket finns kylskåp, mikrovågsugn och kärl så man kan värma upp och äta medhavd mat. Det finns möjlighet att koka kaffe/te och köpa det för 50 cent/kopp.

Vår verksamhet

Den öppna verksamheten inom småbarnspedagogik styrs av Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik. Verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas tillsammans med kunderna. Barnens och föräldrarnas önskemål, behov och idéer har stor betydelse för hur den öppna småbarnspedagogiska verksamheten utvecklas.

I invånarparken arbetar två yrkespersoner inom småbarnspedagogik. Ledd verksamhet finns både inom- och utomhus. Gårdslekplats är Albin Bromans park. Koskentorin päiväkotis gymnastiksal står till familjernas förfogande en gång i veckan. Veckoprogrammet kan läsas på invånarparkens anslagstavla och ytterdörr och på invånarparkens Facebook-sida.

Servicehandledaren inom småbarnspedagogik, specialläraren inom småbarnspedagogik och rådgivningens familjehandledare är regelbundet anträffbara i invånarparken. Samarbetsparter är daghemmen på området, finska och svenska församlingarna, rådgivningen, biblioteket, Mannerheims barnskyddsförbunds avdelning i norra Kyrkslätt och hemservicens familjearbete.

En samarbetsform är den öppna finskspråkiga kamratstödsgruppen Vanhemmuuden vuoristoradalla, som ordnas i invånarparken som ett samarbete mellan den öppna småbarnspedagogiken, familjeservicen och finska församlingen.

 Veikkosvinden deltar i Grön Flagg program för hållbar utveckling.

Öppettider:
mån–fre kl. 9–16

Avvikande öppettider:
Alla invånarparker håller stängt 13.5.24 på grund av planeringsdag.

Adress:
Pichtagränden 4
02880 Veikkola

Telefonnummer:
040 080 7186

E.post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Förman för öppna småbarnspedagogiken:
Hanna Leivo
040 126 9662

Nätverksarbetare:
Kirsi Tynninen
040 126 9774

Speciallärare inom småbarnspedagogik:
Annika Olsen Nyberg
040 126 9868