Valitse sivu

Kirkkonummen kunta on avannut energiavahdin, jonka kautta kuntalaiset voivat vinkata kunnalle tunnistamiaan energiansäästökohteita. Kunta osallistuu kansalliseen Astetta alemmas –energiansäästökampanjaan ja on sitä myötä sitoutunut säästämään energiaa toiminnoissaan. Kuntalaisten apu energiaa tuhlaavien kohteiden tunnistamiseen tulee tarpeen, sillä kunnalla on paljon lämmön- ja sähkönkäytön kohteita.

Kunnalle osoitetut energiansäästövinkit voivat koskea esimerkiksi kunnan toimitilojen valaistusta, sisälämpötiloja, katu- ja ulkovalaistusta tai muita sähkön- ja lämmönkäytön kohteita. Energiavahdilla pyritään löytämään nimenomaan kunnan hallinnassa olevien rakennusten ja alueiden energiasyöppöjä – energiavahtiin ei tule syöttää yksityisomisteisia kiinteistöjä koskevia vinkkejä.

Kirkkonummi on mukana kansallisessa Astetta alemmas –energiansäästökampanjassa, joka jatkuu läpi lämmityskauden. Toimitilapalveluiden lautakunta päätti tilojen energiansäästötoimista, joita ovat muun muassa huonelämpötilojen laskeminen sekä valaistuksen ja ilmanvaihdon optimointi. Säästämällä energiaa kunta pyrkii minimoimaan omalta osaltaan kansallisen sähköpulan riskin.

Energiavahti löytyy kunnan Astetta alemmas –kampanjasivuilta. Vinkkejä energiansäästöön kerätään läpi lämmityskauden. Kirkkonummen kunnan toimitilapalvelut käsittelevät kuntalaisten energiavahtiin lähettämiä vinkkejä säännöllisesti.