Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 4.4. ja suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta keskiviikkona 5.4. Lautakuntien kokouksissa päätettiin lukuvuoden 2023-2024 oppilaspaikoista ruotsin- ja suomenkielisissä peruskouluissa.

 

Oppilaspaikat ruotsinkielisissä peruskouluissa

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lukuvuoden 2023-2024 yleisopetuksen ensimmäisen ja seitsemännen vuosiluokan enimmäisoppilasmääristä kouluittain, vuosiluokille 1-9 perustettavista keskitetyn erityisen tuen luokista sekä vuosiluokille 3 ja 7 perustettavan painotetun opetuksen oppilasmääristä.

Kunkin koulun yleisopetuksen ensimmäiselle ja seitsemännelle vuosiluokalle osoitettavien oppilaiden enimmäismäärä perustuu rehtoreiden kanssa käytyihin neuvotteluihin. Opetusryhmät on perustettu alueittain.

Tarkemmat tiedot ja koulukohtaiset oppilasmäärät löytyvät kokousasiakirjoista. 

Oppilaspaikat suomenkielisissä peruskouluissa

Suomenkielisessä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätettiin lukuvuoden 2023-2024 yleisopetuksen ensimmäisen ja seitsemännen vuosiluokan enimmäisoppilasmäärät kouluittain, vuosiluokille 1-9 perustettavat keskitetyt erityisen tuen luokat, perusopetukseen valmistavan opetuksen luokat, vuosiluokille 3 ja 7 perustettavat painotetun opetuksen oppilasmäärät ja vuosiluokille 1 ja 7 perustettavat kielikylpyluokat.

Kunkin koulun yleisopetuksen ensimmäiselle ja seitsemännelle vuosiluokalle osoitettavien oppilaiden enimmäismäärä perustuu rehtoreiden kanssa käytyihin neuvotteluihin. Opetusryhmien muodostamisessa on pyritty siihen, että ryhmät ovat opetuksen asianmukaisen järjestämisen näkökulmasta sopivan kokoisia, taloudellisesti muodostettuja ja koulujen tilat tasaisella täyttöasteella. Koulukohtaisia oppilasmääriä ei tästä syystä ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät ole olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä ja joilla ei ole vielä lähikoulua.

Tarkemmat tiedot ja koulukohtaiset oppilasmäärät löytyvät kokousasiakirjoista.

 

Lisätietoja: 

  • Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja, Linda Basilier, puh. 050 322 1790 
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja, Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277 
  • Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

 

Kokousasiakirjat, Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kokousasiakirjat, Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta