Valitse sivu

Talvi lähestyy ja katukunnossapito on valmiina. Katuja tullaan hoitamaan kunnossapitoluokituksen mukaisesti ja huolehditaan, että katualueet pysyvät kuntalaisille hyvässä kunnossa ja turvallisina.

Eri tahot vastaavat teiden kunnossapidosta Kirkkonummella. Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta kunnan tieosuuksilla. ELY-keskus vastaa moottori- ja kehäteiden sekä maanteiden ja niiden kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta. Yksityisteiden tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat tai tiekunta. Kunta hoitaa niitä yksityisteistä, jonka hoidosta on erikseen tehty sopimus. Voit helposti tarkastaa, kenelle kunnossapitovastuu kuuluu kunnan karttapalvelusta.

Kirkkonummen kunnan kunnallistekniikkapalveluiden vastuulla olevien aluehoito- sekä talvikunnossapitourakoiden talvihoitokausi alkoi lokakuussa. Kirkkonummen kunnalla on talvikunnossapidon osalta käytössä kokonaisurakat, joissa urakoitsijat vastaavat töiden työnjohtovelvollisuuksista toimien urakassa pääurakoitsijana. Maksuperusteena on kokonaishinta, johon sisältyy kaikki sovitut työt eli kunnan päättämien kunnossapitoluokitusten mukaiset katujen talvikunnossapidon aikaansaamiseksi tarpeelliset työt. Tarkemmat tiedot kunnossapitoluokituksista löytyy kunnan nettisivulta https://kirkkonummi.fi/talvikunnossapito/

Tienpidossa vastuu jakautuu kiinteistöjen ja kunnan välillä. Tontin omistajan tai haltijan velvollisuus on huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan kulkutien hoidosta. Vastuunjako on kirjattuna katukunnossapitolakiin (laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 4 §). Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta.

Aurattavan lumimassan on mahduttava jonnekin. Asunto- ja tonttikadut ovat kapeat ja lumitilaa ei ole riittävästi. Lumen pois ajo suoritetaan silloin kun muut kiireellisemmät talvikunnossapitotyöt on suoritettu. Runsaslumisena talvena asunto- ja tonttikadut kapenevat kaikkialla, eteenkin vanhoilla asunto- ja tonttikaduilla tai kunnan kunnossapidossa olevilla kaduilla, jotka eivät ole rakennettu asemankaavan mukaisiksi kaduiksi. Lumitilat käytetään tasaisesti hyödyksi, siten vältytään tarpeettomalta lumen lähisiirrolta.

Jalkakäytäville ja pysäköintikieltoalueille virheellisesti pysäköidyt ajoneuvot haittaavat ja hidastavat katujen kunnossapitoa. Jalkakäytäviä ei voida hiekoittaa kunnolla, jos kevyen liikenteen väylä on täynnä pysäköityjä autoja. Lumen auraaminen kaduilta hankaloituu väärin pysäköityjen autojen vuoksi. Autoaan pysäköivän kannattaa siis olla tarkkana. Mikäli katuosuudelle on asetettu siirtokehotusmerkki, sitä kannattaa noudattaa. Muutoin auton omistaja tai haltija joutuu maksamaan auton siirrosta siirtomaksun.

Katukunnossapidosta voi laittaa palautetta sähköisen palautejärjestelmän kautta. Kaikki palautejärjestelmään tulleet viestit luetaan ja ohjataan asiantuntijoille toimenpiteitä varten.

Kunnossapidon asiakaspalvelu arkisin klo 8-16 välillä numerosta 040 8649 084

Tehtävämme on palvella kuntalaisia!

Yhteistyöterveisin,

Annika Selart

Kunnossapitopäällikkö