Valitse sivu

Kouluun ja esiopetukseen haetaan tammikuussa. Hakuaika päättyy 21.1.2024, joten nyt onkin juuri oikea aika hakea kielikylpyyn. Kielikylvyn avoimet ovet pidetään 18.1.2024 klo 17.30 Gesterbyn koululla.

Kirkkonummella ruotsinkielistä kielikylpyopetusta järjestetään Gesterbyn koululla. Kielikylvyn voi aloittaa joko eskarivuonna tai ensimmäiseltä luokalta. Kieltä ei varsinaisesti opeteta vaan lapset oppivat puhumaan ruotsia muun oppimisen ohessa, kun kieltä käytetään kaikessa tekemisessä ja ihan tavallisissa opetuksen arjen tilanteissa. Polku ruotsin kielen maailmaan alkaa elekielestä, loruista ja lauluista – lapset oppivat kielen lähes huomaamattaan.

Gesterbyn koululla esitellään torstaina 18.1.2024 klo 17.30–18.30 esiopetuksen tiloja ja kerrotaan kielikylpytoiminnasta. Tule rohkeasti tutustumaan kielikylpyyn! Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Minkälaista kielikylpyopetus on?

Alkuluokilla opetus on toiminnallista teemaopetusta, kun taas yläkoulussa opetus on aineen opetusta. Aineopetuksessa huomioidaan tavoitekieli. Uutta sanastoa harjoitellaan kaikissa oppiaineissa. Opetussuunnitelma on kielikylvyssä sama kuin suomen kielellä opiskelevilla oppilailla.

Opettajat mainitsevat myös Gesterbyn koulun kielikylvyn vahvuutena yhteistyön Winellska skolanin kanssa.

– Teemme tiivistä yhteistyötä Winellska skolanin rinnakkaisluokkien kanssa. Alakoulun ensimmäisillä luokilla tutustumme toisiimme, järjestämme yhteisiä pelihetkiä ja oppitunteja. Yläkoulun yhteistyö on tiivistä, koska kielikylpy-yläkoululaiset opiskelevat Winellska skolanin tiloissa. Kun uusi GWP-koulukeskus valmistuu, työskentelemme kaikki saman katon alla ja yhteistyömme tiivistyy entisestään, iloitsevat Gesterbyn koulun kielikylpytiimin opettajat.

Kodin ja koulun välinen työnjako on selkeä

Koulussa tuetaan oppilaiden ruotsin kielen kehitystä, ja kodit tukevat oppilaan äidinkielen kehitystä. Opettaja on suomenkielentaitoinen. Kielikylvyssä on “yksi aikuinen – yksi kieli” -periaate, eli kielikylpyopettaja puhuu oppilailleen vain ruotsia, mutta huoltajien kanssa opettaja puhuu suomea. Lapsi saa käyttää omaa äidinkieltään, mutta häntä kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä opinpolun edetessä.

– Vanhempien ei tarvitse osata ruotsia. Kodin tehtävä on tukea lapsen äidinkielen kehitystä, esimerkiksi lukemalla ja keskustelemalla yhdessä, kielikylpytiimistä kerrotaan.

– Kielikylvystä on paljon hyötyä. Lapsesta tulee toiminnallisesti kaksikielinen, hänellä on rohkeutta käyttää kieltä ja muiden kielten oppiminen on helpompaa. Kielikylvyssä opittu ruotsin kieli säilyy lapsen elämässä pitkään ja moni kielikylvyn käynyt onkin hakeutunut jatko-opintoihin Ruotsiin tai ruotsinkielisiin korkeakouluihin Suomessa, kertovat kielikylpytiimin opettajat.

Tervetuloa kielikylpyyn!