Valitse sivu

Ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut 89,7 prosenttia, toisen annoksensa 87,5 prosenttia ja kolmannen annoksensa 64,7 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä kuntalaisista.

5-17 -vuotiaista kuntalaisista ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut 47,9 prosenttia, toisen annoksensa 37,5 prosenttia ja kolmannen annoksensa 0,3 prosenttia.

Koronarokotteita on Kirkkonummella annettu yhteensä 83 947. Kirkkonummelaisista on otettu kaikkiaan 90 134 koronanäytettä. Näytteistä 48 % on ollut positiivisia viimeisen seitsemän päivän aikana. Tartuntojen kokonaismäärä on 6 632.

Viikkojen 7 + 8 ilmaantuvuusluku oli 1 772 ja viikkojen 8 + 9 ilmaantuvuusluku oli 1 574. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää ilmoitetulla ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.  HUS- alueen ilmaantuvuusluku on 1 131 (viikot 8 + 9).

Tilastotiedot pohjautuvat HUS koronabotin tietoihin, jotka kertovat tilanteen toukokuusta 2020 alkaen, sekä THL:n tilastoihin.

Koronarokotusten ottamistahti on hidastunut niin, että muutokset eri ikäryhmien rokotuskattavuudessa ovat enintään muutama prosentin kymmenesosaa viikossa. Merkittävää kasvua on ainoastaan nuorimpien ikäryhmien kolmansissa rokotuksissa. Muutamme rokotustilastojen tiedottamista siten, että yksityiskohtainen rokotuskattavuustaulukko julkaistaan tästä eteenpäin kerran kuussa, kuukauden viimeisellä viikolla.

Rokotuskattavuutta voi seurata omatoimisesti THL:n sivuilta: Rokotuskattavuus (%) ikäryhmittäin alueella Kirkkonummi