Valitse sivu

Ensimmäisen rokotteen on tähän mennessä saanut 31 241, toisen rokotteen 30 155 ja kolmannen rokotteen 15 609 kuntalaista. Kaikkiaan ensimmäisen rokoteannoksensa on saanut 89,3 prosenttia, toisen annoksensa 86,3 prosenttia ja kolmannen annoksensa 44,8 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä kuntalaisista.

Koko Kirkkonummen väestöön suhteutettuna ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 76,8 prosenttia, toisen annoksen 74,2 prosenttia ja kolmannen annoksen 38,5 prosenttia kuntalaisista.

80 vuotta täyttäneistä kuntalaisista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 95,8 prosenttia, toisen annoksen 90,2 prosenttia ja kolmannen annoksen 78,5 prosenttia. 75-79-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 95,9 prosenttia, toisen annoksen 94,7 prosenttia ja kolmannen annoksen 85,2 prosenttia. 70-74-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 96,5 prosenttia, toisen annoksen 95,2 prosenttia ja kolmannen annoksen 83,3 prosenttia.

65-69-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 93,6 prosenttia, toisen annoksen 92,2 prosenttia ja kolmannen annoksen 75,8 prosenttia. 60-64-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 93,5 prosenttia, toisen annoksen 92,1 prosenttia ja kolmannen annoksen 74,4 prosenttia.

 55-59-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 92,2 prosenttia, toisen annoksen 91,1 ja kolmannen annoksen 67,5 prosenttia. 50-54-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 92,1 prosenttia, toisen annoksen 90,7 prosenttia ja kolmannen annoksen 54,0 prosenttia.

45-49 –vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 91,3 prosenttia, toisen annoksen 89,4 prosenttia ja kolmannen annoksen 47,4 prosenttia. 40-44 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 88,1 prosenttia, toisen annoksen 86,0 prosenttia ja kolmannen annoksen 40,0 prosenttia. 35-39 vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 84,4 prosenttia, toisen annoksen 80,8 prosenttia ja kolmannen annoksen 30,0 prosenttia.

30-34 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 79,9 prosenttia, toisen annoksen 75,2 prosenttia ja kolmannen annoksen 18,5 prosenttia. 25-29 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 78,9 prosenttia, toisen annoksen 73,4 prosenttia ja kolmannen annoksen 12,4 prosenttia. 20-24 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 81,1 prosenttia, toisen annoksen 75,5 prosenttia ja kolmannen annoksen 10,4 prosenttia.

16-19 -vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 90,6 prosenttia, toisen annoksen 85,9 prosenttia ja kolmannen annoksen 7,2 prosenttia. 12-15-vuotiaista ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 86,2 prosenttia ja toisen annoksen 80,4 prosenttia.

Kirkkonummelaisista on otettu kaikkiaan 84 254 koronanäytettä. Näytteistä 52 % on ollut positiivisia viimeisen seitsemän päivän aikana. Tartuntojen kokonaismäärä 4 127.

Viikkojen 1 +2 ilmaantuvuusluku oli 2 898 ja viikkojen 2 + 3 ilmaantuvuusluku oli 3 135. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää ilmoitetulla ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.  HUS- alueen ilmaantuvuusluku on 3 057 (viikot 2 + 3).

Koska karanteeni- ja tartunnanjäljityskäytännöt ovat muuttuneet, emme enää ilmoita altistuneiden ja karanteenissa olevien lukumääriä. Sen sijaan kerrotaan, kuinka suuri osa näytteistä on ollut positiivisia viimeisen seitsemän päivän ajalta.

Tilastotiedot pohjautuvat HUS koronabotin tietoihin, jotka kertovat tilanteen toukokuusta 2020 alkaen, sekä THL:n tilastoihin.