Valitse sivu

Kesällä nuorilla on oiva tilaisuus päästä kurkkaamaan työelämään! Kirkkonummen kunnan kesätyöpaikkojen hakuaika on Kuntarekryssä 1.2.–19.2.2024. Korkeakouluharjoittelijan paikkaa voi hakea Kuntarekryssä ajalla 1.2.–1.3.2024. Lisäksi kunta tarjoaa tuttuun tapaan kesätyöseteleitä nuorille, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta tai täyttävät 15 vuotta palvelussuhteen alkuun mennessä.

Kesätyöpaikat

Kirkkonummen kunta tarjoaa kesätyöpaikkoja nuorille, jotka ovat täyttäneet 15 vuotta tai täyttävät 15 vuotta palvelussuhteen alkuun mennessä ja työsuhteen loppuessa nuori on alle 18-vuotias sekä harjoittelupaikkoja nuorille, jotka opiskelevat yliopistossa tai korkeakoulussa.

Kesätyöpaikkoja on tänä kesänä tarjolla nuorille eri puolella kuntaa mm. päiväkodeissa, kirjastoissa, lasten ja nuorten kesäkerhoissa ja leireillä, puhtauspalveluissa sekä kunnossapidon eri työskentelypisteissä.

Kesätyöstä maksettava palkka on 855 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta ja kunkin kesätyöjakson pituus on yksi (1) kuukausi.

Kesätyöpaikkojen hakuaika on Kuntarekryssä 1.2.–19.2.2024.

kirkkonummi.fi/kesatyo

Korkeakouluharjoittelu

Tänä vuonna kunnassa on tarjolla kesäharjoittelupaikkoja kahdeksalle yliopistossa tai korkeakoulussa opiskelevalle nuorelle. Harjoittelujakson pituus on kaksi kuukautta ja maksettava korvaus on 1 678,26 euroa täydeltä kalenterikuukaudelta. Korkeakouluharjoittelijoiden kesätöiden tarkemmat sisällöt tarkentuvat kuntarekry.fi -palveluun, kun hakuaika alkaa.

Korkeakouluharjoittelupaikkojen hakuaika on Kuntarekryssä 1.2.–1.3.2024.

Tarkemmat tiedot haettavista nuorten kesätyöpaikoista ja kesäharjoittelupaikoista sekä hakumenettelystä löytyvät Ohjaamo Kirkkonummen internetsivuilta.

kirkkonummi.fi/kesatyo

Kesätyösetelin haku


Kesätyösetelit on tarkoitettu 15–17-vuotiaille kirkkonummelaisille nuorille. Kesätyöseteleiden hakuaika on 19.2.-19.3.2024.

Kesätyöseteliä haetaan kunnan verkkosivuilta, kun hakijat ovat ensin sopineet yrityksen kanssa kesätyöpaikasta. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö. 

Vuonna 2024 kesätyösetelejä jaetaan 220 kpl ja ne ovat arvoltaan 300 euroa. Kesätyösetelin kriteerinä on, että nuoren työsuhteen tulee toteutua ajalla 1.6.-15.8.2024 ja työsuhteen on kestettävä vähintään kaksi viikkoa (10 työpäivää, 50 työtuntia). 

Tiedot haettavista kesätyöseteleistä ja hakumenettelystä löytyvät osoitteesta kirkkonummi.fi/kesatyoseteli

Lisätietoa:
nuoriso- ja liikuntapalvelut/Ohjaamopalvelut
ohjaamo(at)kirkkonummi.fi
Nuorisotyön vastuuhenkilö Eija Rajavaara 040 832 1906