Valitse sivu

Kirkkonummen kunnan metsästrategian päivitystyö on käynnissä. Metsästrategia koskee Kirkkonummen kunnan omistamia metsiä ja kuvaa metsäisten alueiden hoidon tavoitteita, hallinnointia ja hoitotapaa.

Kirkkonummen kunnan metsästrategia liitteineen pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2023-19.1.2024 välisen ajan ja se on katsottavissa Kirkkonummen kunnantalon palvelupisteessä, kunnan kirjastoissa sekä kunnan nettisivuilla. Kommentoinnit ja lausunnot tulee lähettää 19.1.2024 mennessä sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kirkkonummi.fi tai osoitteeseen Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 Kirkkonummi. Osoitekenttään tai kuoreen on merkittävä ”Metsästrategia”.

Kirkkonummen Metsästrategian esittely 2024

Metsästrategian uudistamista varten asetettiin ohjausryhmä noin kaksi vuotta sitten. Edellinen strategia on vuodelta 2005. Kunta omistaa 2500 hehtaaria metsäisiä ympäristöjä, joista 1125 hehtaaria on suojelu- ja arvokohteita ja 1100 hehtaaria varsinaisen metsänhoidon piirissä.

Tärkein syy strategian päivittämiselle ovat uudet tunnistetut haasteet toimintaympäristössä, muun muassa ilmastonmuutos ja siihen liittyvät toimet joihin kunta on sitoutunut. Mielipidekyselyissä painottui metsän virkistys- ja liikuntakäyttö.

Strategian muutoksella halutaan asettaa päämääriä, joita seurataan tavoitteellisesti mittareilla.