Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanhallitus päätti kokouksessaan 31.7.2023, että Eeva-Kaisa Ikonen hoitaa kunnan sivistysjohtajan virkaa väliaikaisesti 1.8.2023 lähtien.

Sivistyspalvelujen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi sivistysjohtajan viran hoito on järjestettävä väliaikaisesti siihen saakka, kunnes virkaan saadaan lainvoimaisesti valittua uusi hoitaja. Sivistysjohtajan valintaa koskeva asia valmistellaan uudelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi elokuussa 2023.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi 27.6.2023 päätöksen, jolla Kirkkonummen kunnanhallitus valitsi sivistystoimenjohtajaksi Eeva-Kaisa Ikosen vuonna 2021. Hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman elokuun alussa.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Jaana Suihkonen

040 702 0138