Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.5. vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä merkitsi tiedokseen henkilöstökertomuksen sekä arviointikertomuksen vuodelta 2022. Lisäksi valtuusto käsitteli muun muassa kunnan lausuntoa MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta.  

Kunnanvaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen vuodelta 2022. Tilikauden ylijäämä oli 12,7 milj. euroa. Positiivinen tulos oli hyvinvointikeskuksen myynnistä saadun voiton ansiota. Ilman kauppaa tulos olisi ollut hieman alijäämäinen ja tulos talousarvion mukainen. Toimintakate kasvoi lähes 8 prosenttia, mutta myös verotulot kasvoivat 7,3 % edelliseen vuoteen nähden. 

Lisäksi valtuusto merkitsi tiedokseen vuoden 2022 henkilöstökertomuksen sekä arviointikertomuksen. Arviointikertomuksen osalta valtuusto päätti myös pyytää kunnanhallitukselta kuntalain mukaisen selvityksen arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä. Vastineiden tulee olla valtuuston käsiteltävänä syyskuun 2023 loppuun mennessä, ennen tulevan vuoden talousarviokäsittelyä.  

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat: 

  • Kirkkonummen kunnan lausunto Helsingin seudun MAL 2023 -suunnitelmaluonnoksesta 
  • Yleishallinnon ja muiden kunnan toimielinten vuoden 2023 talousarvion käyttösuunnitelmat 
  • Yhdyskuntatekniikan lautakunnan talousarvion investointiosan hankkeen ”muut pitkävaikutteiset menot” lisämäärärahaesitys 
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen 13/2021: Sisäisen tarkastajan palkkaaminen kuntaan