Valitse sivu

Kunnanvaltuuston ylimääräisessä kokouksessa 29.4. päätettiin kolmen lautakunnan luottamuksesta. Valtuusto päätti, että ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä toimitilapalvelujen lautakunta nauttivat valtuuston luottamusta, mutta suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta ei.

Kunnanvaltuusto päätti, ettei suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta nauti valtuuston luottamusta tilapäisen valiokunnan valmistelumuistiosta selviävien asioiden, poissaolojen, lautakunnan sisäisen epäluottamuksen ja poliittisten voimasuhteiden vääristymisen perusteella.

Päätettyään lautakunnan epäluottamuksesta nimitti valtuusto uuden kokoonpanon lautakunnalle. Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Tuovi Ronkainen ja varapuheenjohtajaksi Pekka Sinisalo.

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan uudet jäsenet:

 • Tuovi Ronkainen, varajäsen Ulvija Jabbarova
 • Aila Puustinen-Korhonen, varajäsen Tero Strand
 • Pekka Sinisalo, varajäsen Saara Ketola
 • Juha Oksanen, varajäsen Carita Vilén
 • Vesa Tarkkanen, varajäsen Tuomas Wass
 • Heljä Järä-Isotalo, varajäsen Pirjo Salmi
 • Nina Bogatenko, varajäsen Anna-Mari Toikka
 • Irja Tamm, varajäsen Lauri Lavanti
 • Sari Haapasaari, varajäsen Marjaana Munther
 • Arttu Lankinen, varajäsen Jani Kähkönen
 • Ville Salminen, varajäsen Jarkko Kaari

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta ja toimitilapalvelujen lautakunta nauttivat valtuuston luottamusta

Kunnanvaltuusto päätti tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti, että ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta ja toimitilapalvelujen lautakunta nauttivat valtuuston luottamusta. Valiokunta esitti luottamusta lautakuntien kokoonpanoissa ja työskentelyssä tapahtuneiden muutosten myötä.

Asian tausta

Kirkkonummen kunnalle toimitettiin syyskuussa 2023 kolme aloitetta, joissa vaadittiin kyseisten lautakuntien erottamista. Aloitteiden mukaan lautakuntapaikat olivat henkilömuutosten myötä jakaantuneet kuntavaalien ja sitä seuranneiden neuvottelujen tulosten vastaisesti. Lisäksi aloitteiden tekijöiden lisäselvityksessä oli arvosteltu myös ryhmien vaihdon jälkeisten lautakuntien tiettyjen jäsenten ja varajäsenten poissaolojen vaikutusta lautakuntien työhön. 

Kunnanvaltuusto asetti lokakuussa 2023 tilapäisen valiokunnan selvittämään kyseisten lautakuntien tilannetta. Tilapäinen valiokunta laati selvitystyönsä pohjalta kirjallisen valmistelumuistion, jossa se esitti, että kunnanvaltuusto päättää kyseisten lautakuntien luottamuksesta.  

Kunnanvaltuusto päätti 15.4. kokouksessaan, että toimitilapalvelujen lautakunnan, suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan luottamuksen käsittely palautetaan takaisin tilapäisen valiokunnan valmisteluun päätösesityksen muotovirheen vuoksi. Kunnanvaltuusto päätti, että tilapäinen valiokunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn, ja tuo valtuustolle päätettäväksi Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti päätösehdotuksen, jossa todetaan selkeästi tilapäisen valiokunnan esitys joko toimielimen erottamisesta tai siitä, ettei sitä eroteta.

Muita kunnanvaltuustossa käsiteltyjä asioita olivat:

 • Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2024
 • Eron myöntäminen toimitilapalvelujen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta