Valitse sivu

Kunnanvaltuusto päätti 15.4. kokouksessaan, että toimitilapalveluiden lautakunnan, suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan luottamuksen käsittely palautetaan takaisin tilapäisen valiokunnan valmisteluun päätösesityksen muotovirheen vuoksi.  

Kirkkonummen kunnalle toimitettiin syyskuussa 2023 kolme aloitetta, joissa vaadittiin kyseisten lautakuntien erottamista. Aloitteiden mukaan lautakuntapaikat olivat henkilömuutosten myötä jakaantuneet kuntavaalien ja sitä seuranneiden neuvottelujen tulosten vastaisesti. Lisäksi aloitteiden tekijöiden lisäselvityksessä oli arvosteltu myös ryhmien vaihdon jälkeisten lautakuntien tiettyjen jäsenten ja varajäsenten poissaolojen vaikutusta lautakuntien työhön. 

Kunnanvaltuusto asetti lokakuussa 2023 tilapäisen valiokunnan selvittämään kyseisten lautakuntien tilannetta. Tilapäinen valiokunta laati selvitystyönsä pohjalta kirjallisen valmistelumuistion, jossa se esitti, että kunnanvaltuusto päättää kyseisten lautakuntien luottamuksesta.  

Kuntaliiton kokousmenettelyä ja asian kokouskäsittelyä koskevien ohjeiden mukaisesti päätösehdotuksen tulisi olla sellainen, että toimielin voi hyväksyä sen suoraan päätökseksi, eikä päätösesitys täten täytä Kuntaliiton vaatimuksia. Kunnanvaltuusto päätti, että tilapäinen valiokunta ottaa asian uudelleen käsittelyyn, ja tuo valtuustolle päätettäväksi Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti päätösehdotuksen, jossa todetaan selkeästi tilapäisen valiokunnan esitys joko toimielimen erottamisesta tai siitä, ettei sitä eroteta. 

Asian käsittelemiseksi järjestetään ylimääräinen kunnanvaltuuston kokous 29.4.2024 klo 17. 

Muita kunnanvaltuuston kokouksessa 15.4. käsiteltyjä asioita olivat: 

  • Vastaus valtuustoaloitteeseen 14/2022 Kirkkonummen kunnan on kiirehdittävä tyhjien käytöstä poistettujen kiinteistöjen myyntiä   
  • Eron myöntäminen valtuutetulle ja varavaltuutetun kutsuminen   
  • Eron myöntäminen toimitilapalvelujen lautakunnan jäsenen tehtävästä, ja uuden jäsenen valinta  
  • Eron myöntäminen toimitilapalvelujen lautakunnan varajäsenen tehtävästä, ja uuden varajäsenen valinta  
  • Eron myöntäminen henkilöstöjaoston varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen nimeäminen  
  • Eron myöntäminen elinvoimajaoston varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen nimeäminen  

Voit katsoa tallenteen kunnanvaltuuston kokouksesta kunnan verkkosivuilta osoitteesta: https://events.icareus.com/fi/web/kirkkonummi/player/embed/event/home?eventId=226177510&videomax=false 

Ennen valtuuston kokousta järjestettiin kunnanvaltuutetuille Kirkkonummi-salissa Microsoftin datakeskushankkeen esittely.