Valitse sivu

Kirkkonummen kunta järjestää markkinavuoropuhelun tulkkauspalveluiden järjestämisestä 26.10.2023 kello 13:00-15:00. Markkinavuoropuhelu suoritetaan hybriditapaamisena Kirkkonummen kunnantalolla (Ervastintie 02400, Kirkkonummi) Kirkkonummi-Salissa (1. kerros) sekä Teamsin välityksellä Teams-kokouksena.

Markkinavuoropuhelun tarkoituksena on saada ilmoittautuneiden toimittajien kommentteja kysymyksiin ja luonnosvaiheessa oleviin tarjousasiakirjoihin, jotta mahdollinen tuleva tarjouskilpailu saadaan toteutettua asianmukaisella tavalla. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys mahdolliseen myöhemmin toteutettavaan kilpailutukseen osallistumiselle eikä se myöskään sido siihen osallistuvia tahoja.

Varaamme oikeuden esittää kysymyksiä markkinavuoropuhelussa ja mahdollisuuden lähettää tarjouspyynnön liitteet kommentoitavaksi, mikäli se koetaan tarpeelliseksi kilpailutuksen edistämisen kannalta. Kysymykset ja kommentoitavat liitteet esitetään osallistuneille erikseen sähköisesti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisina ja niitä käytetään vain kilpailutuksen ja tarjouspyynnön valmistelussa.

Päätökset hankintaprosessin etenemisestä tehdään markkinavuoropuhelun jälkeen, eikä se velvoita Kirkkonummen kuntaa toteuttamaan hankintaa tietyllä tavalla.

Markkinavuoropuhelun paikka ja aika

Kirkkonummen kunnantalo

Kirkkonummi-Sali, 1. kerros

Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi

26.10.2023 klo 13:00 – 15:00.

Markkinavuoropuhelu on hybridikokous, jossa toimittaja on läsnä Kirkkonummen kunnan Kirkkonummi-salissa (yhdestä yrityksestä voi osallistua enintään 2 henkilöä) tai Teamsin välityksellä Teams-palaverissa.

Ilmoittautuminen markkinavuoropuheluun

Pyydämme markkinavuoropuheluun osallistumisesta kiinnostuneita ilmoittautumaan 18.10.2023 kello 12:00 mennessä osoitteeseen: https://link.webropol.com/s/Kirkkonummi2023

Lämpimästi tervetuloa kaikille aiheesta kiinnostuneille yrityksille!