Valitse sivu

Keväällä 2020 koronapandemian aikana Kirkkonummen kunta keskeytti palkanmaksun henkilöstöltään, joka työskenteli pandemian takia suljetuissa palvelutoiminnan tiloissa ja jolle kunta ei voinut osoittaa korvaavaa työtä. Eräät keskeytyksestä johtuen palkatta jääneet työntekijät riitauttivat palkanmaksun keskeytyksen, ja asiaa on käsitelty tuomioistuimessa. Kirkkonummen kunta on päättänyt pidättäytyä valituksesta oikeudenkäyntiasiassa ja maksaa keskeytyneet palkat.

Suomessa alkoi keväällä 2020 koronapandemia, joka rajoitti alkuvaiheessaan muun muassa monien julkisten palvelujen tarjontaa. Maan hallitus totesi tuolloin maassa vallitsevan poikkeusolot ja linjasi 16.3.2020 toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi. Toimenpiteiden joukossa oli muun muassa kuntien palvelutoimintaan liittyvien tilojen sulkemisia yleisöltä.

Koronaepidemia keskeytti siten myös osan Kirkkonummen kunnan palveluista. Keskeytyvien palveluiden osalta kunta tulkitsi epidemian muodostavan työsopimuslain mukaisen esteen ja oikeuttavan keskeyttämään palkanmaksun esteen alkamisesta laskettavan 14 päivän palkallisen ajan jälkeen. Kirkkonummen kunta keskeytti palkanmaksun henkilöstöltään, joka työskenteli keskeytyvissä palveluissa ja jolle kunta ei voinut osoittaa korvaavaa työtä. Palkanmaksu oli keskeytyneenä 4.4.-13.5.2020 välisenä aikana yhteensä 50 työntekijältä summan ollessa yhteensä noin 200 000 euroa.

Eräät keskeytyksestä johtuen palkatta jääneet työntekijät riitauttivat palkanmaksun keskeytyksen perusteen, ja asiaa on käsitelty tuomioistuimessa. Käräjäoikeus on ratkaissut ensimmäisen Kirkkonummen kuntaa koskevan kanteen, ja päätös oli kunnalle kielteinen.

Kirkkonummen kunta on päättänyt pidättäytyä valituksesta oikeudenkäyntiasiassa. Näin ollen kunta pyrkii sopimaan muut käynnissä olevat oikeudenkäynnit. Keskeytyneet palkat maksetaan asiaa riitauttaneiden henkilöiden lisäksi kaikille muillekin, joiden palkanmaksu keskeytettiin koronapandemian perusteella keväällä 2020 lukuun ottamatta niitä työntekijöitä, joiden palkkaus oli ollut sidottuna tuolloin peruutettujen kurssien pitämiseen.

Palkat maksetaan sen jälkeen, kun nämä edellä mainitut järjestelyt ovat saaneet lainvoiman.