Valitse sivu

Uusi kuntastrategia on julkaistu verkossa ja on vapaasti luettavissa kunnan verkkosivuilla. Kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian kokouksessaan 4.3., ja se ohjaa kunnan päätöksentekoa ja toimintaa vuoteen 2030 saakka. Päivitetyssä strategiassa korostuvat yhteisöllinen ja elävä, kasvava ja kestävä sekä osaava ja oppiva Kirkkonummi.   

Kuntastrategia on kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava suunnitelma, jossa määritellään suunta kunnan toiminnalle sekä kunnan tärkeimmät pidemmän aikavälin tavoitteet. Kirkkonummen kuntastrategian päivitystyö alkoi vuoden 2023 keväällä ja uusi kuntastrategia on laadittu yhteistyössä kuntalaisten, luottamushenkilöiden, vaikuttamistoimielimien ja henkilöstön kanssa. 

Uusi kuntastrategia koostuu visiosta ja kolmesta päämäärästä, joiden alle on asetettu yhteensä 19 strategiakauden tavoitetta sekä läpileikkaavista teemoista että strategiamittareista.   

Visio:   

  • Kirkkonummi, lähellä ihmistä ja luontoa Porkkalasta Nuuksioon.  
  • Kirkkonummi, metropolialueen halutuin ja elinvoimaisin kunta.  
  • Kirkkonummi, kestävä, kaksikielinen ja kansainvälinen sivistyskunta 700 vuotta.   

Kirkkonummen kuntastrategiassa on kolme päämäärää, jotka koostuvat strategiakauden tavoitteista:  

  • Yhteisöllinen ja elävä Kirkkonummi – Porkkalasta Nuuksioon  
  • Kestävä ja kasvava Kirkkonummi – Metropolialueen halutuin, virein ja elinvoimaisin kunta  
  • Osaava ja oppiva Kirkkonummi – Sivistystä 700 vuotta 

Seuraavaksi alkaa kuntastrategian jalkauttaminen käytännön työhön. Täytäntöönpanossa keskeistä on henkilöstön aktiivinen osallistuminen sekä strategiasta johdettavat, poikkihallinnolliset ohjelmat ja suunnitelmat. Joidenkin strategiaa tukevien ohjelmien, kuten palveluverkkosuunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivitystyöt ovat jo käynnissä.   

Tutustu uuteen kuntastrategiaan täällä!