Valitse sivu

Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta käsittelee kokouksessaan 8.11.2023 esitystä vesihuollon maksujen hinnankorotuksista.  Korotukset perustuvat  johtokunnan 13.9.2023 käsittelemään vuoden 2024 talousarvioesitykseen, jonka  pohjalta Kirkkonummen Vesi on laatinut hinnastopäivitykset.

Talousarviossa veden ja jäteveden käyttö­mak­suihin esitettiin  6 % korotuksia ja perusmaksuihin 10% korotusta.  Liitty­mis­mak­suihin ei esitetä muutoksia. Palvelumaksuhinnasto päivitetään vastaamaan kohonneita materiaali- ja henkilöstökustannuksia. 

Kirkkonummen Veden taloutta rasittaa edelleen kustannusten voimakas kasvu ja etenkin HSY:lta ostettavan veden ja jäteve­den­kä­sit­telyn hinnan­ko­ro­tukset.

Kirkkonummen Veden asiakkailleen johtamasta talousvedestä yli puolet on ostovettä, joten hinnan­ko­ro­tusten vaikutus on merkittävä. Myös jäteveden puhdistaminen hankitaan lähes kokonaan ostopalveluna. Kirkkonummen Veden oma vedentuotanto jatkuu ja sitä pyritään nostamaan lähelle laskennallista maksimia.

Perusmaksuja nostetaan, jotta Kirkkonummen vesijohtoverkostosta ja sen ylläpidosta voidaan jatkossakin huolehtia.

Veden ja jäteveden käyttö- ja perusmaksuissa korotuksista huolimatta tuotot pysyvät TA2023 tasolla, koska veden kulutuksen ja liitty­mis­mak­su­tuot­tojen arvioidaan edelleen laskevan.

Vesihuoltolain mukaan vesihuol­to­lai­toksen maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen investoinnit ja käyttö­kus­tan­nukset.

Mikäli uudet hinnastot hyväksytään,  ne tulevat voimaan 1.4.2024 alkaen.