Valitse sivu

Vuoden 2025 alusta valtiolta siirtyy kunnille TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palveluja ja tehtäviä, kun Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion (KVS) työllisyysalueen on määrä aloittaa toimintansa.

Työllisyysalue haluaa vahvistaa yhteistyötä 3. sektorin kanssa TE2025-uudistuksen valmistelussa ja järjestää yhdessä TYÖ2030-ohjelman kanssa kolmivaiheisen Tulevaisuusvuoropuhelun, jolla etsitään vastauksia kiperiin kysymyksiin sekä kuullaan eri osapuolten näkemyksiä uudistukseen liittyen. Tulevaisuusvuoropuhelu on menetelmä, jolla pyritään lisäämään organisaatioiden muutoskyvykkyyttä ja ennakointiosaamista sidosryhmien välisen vuoropuhelun kautta.

Ensimmäisessä Tulevaisuusvuoropuhelussa Saku Tuomisen vinkit epävarmuuden sietämiseen ja ideointia työpajoissa

Ensimmäinen Tulevaisuusvuoropuhelu järjestettiin 27.2., ja se kokosi yhteen työllisyyden ja kotoutumisen parissa työskenteleviä toimijoita kolmannelta sektorilta, kunnista ja hyvinvointialueelta keskustelemaan ja päivittämään yhteistä tilannekuvaa. Tilaisuuden avasi Saku Tuomisen ajatuksia herättävä puheenvuoro epävarmuuden sietämisestä ja erilaisten mahdollisuuksien tunnistamisesta, jonka jälkeen keskusteltiin pienryhmissä. Vuoropuhelu tarjosi arvokasta tietoa ja ideoita valmisteluun liittyen.

Työllisyysalueen valmistelua jatketaan kuntien tiiviinä yhteistyönä. Valmisteluissa osallistetaan laajasti eri yhteistyötahoja ja valmistelua tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden, kuten oppilaitosten, työnantajien ja yhdistysten kanssa. Kuntien ja kolmannen sektorin Tulevaisuusvuoropuhelut jatkuvat 21.3.2024.

Lisätietoja:

TE2025-uudistus: https://kirkkonummi.fi/te2025-uudistus/  

TYÖ2030-ohjelma: https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030   

Tulevaisuusvuoropuhelu: https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/tyoelamainnovaatiot/tulevaisuusvuoropuhelu