Valitse sivu

Työ- ja elinkeinoministeriö esittää Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion muodostaman työllisyysalueen hyväksymistä. Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä käsitteli 21.11.2023 työllisyysalueiden muodostumista. Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion muodostama alue täyttää työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työvoimapalveluiden järjestämislain vaatimukset 20 000 henkilön työvoimapohjasta sekä laadulliset lisäedellytykset maantieteellisesti yhtenäisestä alueesta ja työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivasta alueesta.

Kuntien 45 hakemuksesta 37 ollaan hyväksymässä sellaisenaan. Seitsemän aluetta joutuu työ- ja elinkeinoministeriön ja valtioneuvoston lisäkäsittelyyn muutostarpeiden vuoksi ja yhtä hakemusta esitetään kokonaan hylättäväksi.

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion kunnanvaltuustot ovat 30.10.2023 hyväksyneet yhteistoimintasopimukset ja suunnitelman työvoimapalveluiden järjestämiseksi. Työvoimapalveluiden tehtävät ja niitä nyt valtion puolella toteuttava henkilöstö siirtyy alueelle 1.1.2025. Henkilöstöä on siirtymässä noin 50 henkilötyövuoden verran. Kirkkonummi toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja lain tarkoittamana työvoimaviranomaisena. Lopullisesti alueista päättää valtioneuvosto päätösesitysten perusteella viimeistään 29.2.2024.

Lisätietoa:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote päätösesityksistä: https://tem.fi/-/te2024-suurin-osa-esitetyista-tyollisyysalueista-paasee-jatkamaan-valmistelua

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työllisyysalueen valmistelusta: https://kirkkonummi.fi/te2025-uudistus/