Valitse sivu

Kirkkonummen keskustassa sijaitsevan Kirkkonummentien ylikulkusillan uusiminen on käynnistynyt. STk-urakkamallilla (Suunnittele ja toteuta -malli kehitysvaiheella) toteutettava siltahanke on siirtynyt toteutusvaiheen valmistelutöistä varsinaiseen rakentamiseen maastossa. Heinäkuussa 2024 valmistuvan siltakokonaisuuden rakennuttajana ja tilaajana toimii Väylävirasto ja urakasta vastaa Kreate Oy.

Kirkkonummentien ylikulkusilta toimii Kirkkonummen keskustan merkittävimpänä sisääntuloväylänä ja se ylittää Helsinki–Turku-radan eli Rantaradan sekä Munkinmäentien ja Asemankaaren.

”Nykyinen huonokuntoinen ja painorajoitteinen silta korvataan 100 metriä pitkällä teräsbetonisella laattasillalla, joka valmistuu kahdessa vaiheessa”, täsmentää projektipäällikkö Erkki Mäkelä Väylävirastosta.

Ensin rakennetaan silta B, joka sijoittuu nykyisen sillan itäpuolelle. Kun silta B on valmis toukokuussa 2023, liikenne siirretään uudelle sillalle. Tämän jälkeen alkaa nykyisen Kirkkonummentien ylikulkusillan purkaminen. Sen tilalle rakennetaan silta A, joka valmistuu helmikuussa 2024.

”Työt on aloitettu silta B:n osalta pintamaiden poistamisella. Sen jälkeen ryhdymme tekemään tukiseinää sekä betonisia taitorakenteita, kuten tukimuuria ja paalulaattaa, joilla mahdollistetaan uusi tielinjaus kauppakeskuksen viereen”, kertoo hankkeen työmaapäällikkö Vilho Hiltunen Kreatelta.

Silta B:n alusrakenteiden paalutukset alkavat Rantaradan varressa lokakuussa. Tukiseinän ja tukimuurin rakentaminen sekä paalutukset voivat aiheuttaa melua arkisin klo 7–18. Osa junaradan läheisyydestä ja radalla tehtävistä töistä tehdään yöllä, jolloin junaliikenne on hiljaisempaa. Melua aiheutuvia yötöitä on tiedossa muutamana elokuun yönä, mistä meluluvan mukaisesti tiedotetaan erikseen lähiseudun asukkaita.

Ajoneuvoliikenne säilyy normaalina

Ajoneuvoliikenne jatkuu Kirkkonummentiellä koko siltaurakan ajan, eikä merkittäviä liikennejärjestelyitä ole tiedossa.

”Liikennejärjestelyt toteutetaan nopeusrajoituksilla, kaistamuutoksina ja tarvittaessa kaistoja voidaan joutua hieman kaventamaan. Jalankulkijat ja pyöräilijät siirtyvät uudelle sillalle, kun silta B on valmis, minkä jälkeen nykyinen kevyen liikenteen silta puretaan”, Vilho Hiltunen sanoo.

Siltaurakan myötä sillan alapuolisten Munkinmäentien ja Asemankaaren linjat siirtyvät. Tiet rakennetaan siltojen valmistumisen jälkeen. 

Kokonaisuudessaan Kirkkonummentien ylikulkusilta valmistuu heinäkuussa 2024 ja se on Kirkkonummen kunnan historian suurin siltaurakka. Hankkeen kustannukset ovat noin 10,5 miljoonaa euroa, josta vastaa Kirkkonummen kunta.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Erkki Mäkelä, Väylävirasto, p. 029 534 3822, etunimi.sukunimi@vayla.fi

Projektipäällikkö Hannu Ruhanen, Kirkkonummi p. 040 126 9866, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Työpäällikkö Matti Rekilä, Kreate Oy, puh. 040 532 2171, etunimi.sukunimi@kreate.fi
Työmaapäällikkö Vilho Hiltunen, Kreate Oy, puh. 0500 874 263, etunimi.sukunimi@kreate.fi