Valitse sivu

Vieraskielisten osuus kirkkonummelaisista on tällä hetkellä 12,1 %. Todellisuudessa vieraskielisten osuus kunnan asukkaista on vielä suurempi, sillä osa Ukrainasta tulleista ei vielä ole saanut kotikuntamerkintää. Ukrainalaisten lisäksi kuntaa muuttaa joka kuukausi myös muuta vieraskielistä väestöä mm. perheenyhdistämisen tai työ- tai opiskelupaikan saamisen vuoksi.

Suomen ja ruotsin kielen oppiminen on kotoutujille äärettömän tärkeää. Lähes jokainen tulija joutuu kuitenkin odottamaan kielikoulutukseen pääsyä. Ilman kielitaitoa tiedon saaminen ja integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja paikalliseen yhteisöön on todella vaikeaa.

Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti kotouttamisohjelmassaan tukea kotoutumista lisäämällä monikielistä informaatiota. Nyt monikielisen tiedottamisen hanke on saatu alkuun: kunnan sivuilla on erittäin laaja tietopaketti alueen palveluista suomen ja ruotsin lisäksi seitsemällä eri kielellä.

Kirkkonummi-INFOn kielet on valittu kyseisiä kieliä puhuvien kuntalaisten lukumäärän ja kunnan eri palveluiden tilaamien tulkkausten määrän perusteella. Valitut kielet ovat englanti, venäjä, ukraina, albania, tigrinja, arabia ja dari.

Kirkkonummi-INFO sisältää tietoa kuntaan asettumisesta, maahanmuuttajille suunnatuista palveluista, asumisesta, mahdollisuudesta opiskella kieltä, koulutuksesta, työstä ja yrittämisestä, perheestä, terveydestä, vapaa-ajasta ja Kirkkonummen kunnasta.

Infosivuston tavoite on nopeuttaa vieraskielisten asukkaiden integroitumista yhteiskuntaan ja lisätä asukkaiden tasa-arvoisia mahdollisuuksia saavuttaa kunnan ja kunnan alueella toimivien yritysten ja yhdistysten palveluita. Erityisen tärkeää palveluiden saavuttaminen on lapsiperheille: jotta vieraskielisten perheiden lapset olisivat tasa-arvoisia muiden ikätovereittensa kanssa, vanhempien on saatava palveluista informaatiota kielellä, jota he ymmärtävät.

Kirkkonummi-INFO helpottaa myös kunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten työtä. Kun vieraskielisillä kuntalaisilla ei ole ollut muuta tietolähdettä, he ovat kääntyneet kysymyksineen mm. varhaiskasvatuksen ja koulujen työntekijöiden puoleen. Tiedon tarve on ymmärrettävä ja kunnan työntekijät ja eri yhdistysten vapaaehtoiset ovat auttaneet parhaansa mukaan, mutta se on lisännyt työtaakkaa ja vienyt aikaa muulta työltä. Vastauksiakaan ei ole aina ollut helppo löytää. Kun tieto Kirkkonummi-INFOsta leviää, oikean tiedon löytyminen muuttuu helpommaksi sekä kunnan vieraskielisille asukkaille että kunnan työntekijöille ja vapaaehtoisille.

Kun kunnan vieraskielisetkin asukkaat oppivat hakemaan informaatiota kunnan sivuilta, myös kriisiviestintä tehostuu. Pandemia osoitti, kuinka vaikeaa on tavoittaa kaikkia kuntalaisia, jos viestintä ei ole monikielistä. Kriisitilanteessa kaikki kuntalaiset tavoittava viestintä lisää jokaisen kuntalaisen turvallisuutta.

Kirkkonummi-INFO on vain yksi osa monikielisen tiedottamisen projektia. Kirkkonummen kotoutumisen palvelut on ryhtynyt julkaisemaan kotoutumisen uutiskirjettä, jonka välityksellä sekä kunta että kunnassa toimivat yhdistykset voivat kertoa toiminnastaan ja tapahtumistaan. Lisäksi päämääränä on luoda Kirkkonummi-INFOon perustuvia luettuja äänitiedostoja luku- ja kirjoitustaidottomien kuntalaisten tavoittamiseksi.

Kirkkonummi-INFO: https://kirkkonummi.fi/tervetuloa-kirkkonummelle/