Valitse sivu

Kirkkonummen kunta käynnistää tarvittavat jatkoselvitykset omalta osaltaan ja yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa, joilla mahdollistetaan seudullisen lähijunavarikon toteuttaminen sekä varikon edellyttämän kaavoituksen valmistelu. Kirkkonummen kunnanhallitus käsitteli varikkoasiaa kokouksessaan 18.12.

Helsingin seudun Maankäytön, Asumisen ja Liikenteen (MAL) sopimuksen myötä Kirkkonummi on yhdessä Espoon kanssa sitoutunut ratkaisemaan rantaradan varikkokysymyksen.

Kunnat jatkavat neuvotteluja neljän vaihtoehdon pohjalta.  Uusimaa 2050 -maakuntakaavassa on osoitettu Kirkkonummen ja Espoon rajan tuntumaan varikon sijaintivaihtoehto (Mankki, Luoma), mutta sen lisäksi kunnat selvittävät myös Vuohimäen maanpäällisen ja Näkinmetsän maanalaisen varikon vaihtoehdot. Muita mahdollisia sijaintivaihtoehtoja ei ole aiempien selvitysten perusteella löytynyt.

– Selvitystyö on tarkoitus saada käyntiin nopeasti, sillä kaikkien sijaintivaihtoehtojen kohdalla on lukuisia haasteita ja avoimia kysymyksiä. On tärkeää, että asiaa valmistellaan nyt hyvässä yhteistyössä Kirkkonummella ja Espoossa sekä avoimesti kuntalaisten suuntaan, sanoo Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan johtaja Anna-Kaisa Kauppinen.

Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta sitoutuvat yhdessä käynnistämään kaavavalmistelut omilla alueillaan vuoden 2024 aikana.