Valitse sivu

Päivityksen myötä tavoitellaan selkeää, tiivistä ja täsmällistä kuntastrategiaa, joka ohjaa kunnan toimintaa ja päätöksentekoa tulevina vuosina. Strategian päivittämiseen osallistetaan laajasti eri sidosryhmiä syksyn aikana.

Kuntastrategia on kunnan toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava suunnitelma, jossa määritellään kunnan suunta sekä sen tärkeimmät pidemmän aikavälin tavoitteet. Kirkkonummen kunnassa on käynnissä kuntastrategian päivitystyö, joka huipentuu tammikuussa 2024, jolloin valtuuston on määrä hyväksyä uusittu strategia tuleville vuosille.

”Tällä hetkellä käynnissä olevan strategiatyön tarkoitus on selkeyttää, tiivistää ja tarkentaa nykyisen strategian päämääriä ja tavoitteita. On myös tärkeää huomioida strategiassa tulevat toimintaympäristön muutokset, kuten työvoima- ja elinkeinopalveluiden siirtyminen kunnan vastuulle vuonna 2025. Lisäksi strategiaan on tarkoitus määritellä mittareita, joilla strategian toteutumista voidaan seurata ja arvioida”, sanoo Kirkkonummen kunnanjohtaja Virpi Sailas.  

Edellisen kerran Kirkkonummen kuntastrategiaa on päivitetty vuonna 2021, jolloin uusi kuntastrategia tehtiin kahdeksi vuodeksi. Kuntalain mukaan kuntastrategia on päivitettävä kerran valtuustokauden aikana. Strategian päivittäminen on ajankohtaista myös siksi, että hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan vastuualueet ovat muuttuneet merkittävästi. Tulevan strategian onkin syytä kirkastaa kunnan päättäjille, kuntalaisille sekä henkilöstölle se, mihin Kirkkonummi panostaa ja mitä kohti se pyrkii seuraavien vuosien aikana.

Laajaa osallistamista ja osallistavaa jalkauttamista

Kunnanjohtaja Virpi Sailakselle on tärkeää, että strategian päivittämiseen otetaan mukaan tärkeiden sidosryhmien edustajia. ”Jotta saamme aikaan vahvasti toimintaa ohjaavan strategian, tulee erilaisia sidosryhmiä osallistaa prosessiin”, kertoo Sailas.

Osallistaminen alkoi jo viime keväänä, kun kuntalaisilta kysyttiin heidän näkemyksiään kunnan palveluista, toiminnoista sekä kehittämistarpeista. Työpajoja ja tilaisuuksia eri ryhmille toteutetaan syksyn aikana yhdessä konsulttitoimisto MDI:n kanssa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin kunnanvaltuutetuille osana valtuuston iltakoulua. Työpajassa tunnistettiin nykyisen strategian kehittämistarpeita sekä tulevan strategian painopisteitä.

Ensi viikolla järjestetään työpaja vanhusneuvostolle, ja myöhemmin sama tehdään myös nuorisovaltuuston ja vammaisneuvoston kanssa. Tämän lisäksi myös asukasyhdistyksille tullaan järjestämään oma työpajansa marraskuussa, jossa yhdistysten edustajat pääsevät keskustelemaan tulevien vuosien kehitystarpeista. Kunnan henkilöstöä kutsutaan myös omaan työpajaansa, ja tarkoituksena onkin, että mahdollisimman montaa kunnan eri palvelua kuullaan. Henkilöstöä lähestytään myös kyselyn merkeissä, ja kunnan johtoryhmille ja -tiimeille järjestetään myöhemmin syksyllä yhteinen strategiailtapäivä.

Yrittäjien näkemyksiä tullaan keräämään kunnantalolla järjestettävässä Business Forum Kirkkonummessa, joka kerää yhteen paikallisia yrittäjiä. Myös lasten ja nuorten ääni halutaan saada kuuluviin, ja Kirkkonummen koulujen opiskelija- ja oppilaskuntien hallituksilta pyydetään marraskuussa näkemyksiä tulevaan strategiaan liittyen. Oppilaskuntien lisäksi mahdollisuus vastata kyselyyn avataan myös muille nuorille.

Uusi strategia käyttöön tammikuussa 2024

Strategiaa muotoillaan yhdessä MDI:n, kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kanssa. Kun valtuusto on hyväksynyt kuntastrategian, alkaa sen jalkauttaminen käytännön työhön. Täytäntöönpanoon tarvitaan henkilöstön aktiivista osallistumista sekä strategiasta johdettavia, poikkihallinnollisia ohjelmia. Strategiaa tukevien ohjelmien, kuten esimerkiksi palveluverkkosuunnitelman ja hyvinvointisuunnitelman päivitystyöt ovat myös käynnissä.