Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 11.9.2023 valita kunnan sivistysjohtajan virkaan kasvatustieteiden maisteri Eeva-Kaisa Ikosen. Ikonen on hoitanut tehtävää vuodesta 2021 lähtien.

Helsingin hallinto-oikeuden kumottua kuluvan vuoden kesäkuussa kunnanhallituksen sivistystoimenjohtajaa koskevan virkavalinnan vuodelta 2021 asia otettiin uudelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Toiselle haastattelukierrokselle ja soveltuvuustesteihin asti vuonna 2021 päässeiltä ehdokkailta tiedusteltiin halukkuutta olla edelleen ehdolla sivistysjohtajan virkaan. Tiedusteluiden perusteella virkavaali suoritettiin nyt uudelleen korjatun valmistelun perusteella Eeva-Kaisa Ikosen, Mikael Flemmichin ja Jukka Pietisen välillä.

Kokonaisarvioinnin perusteella hakijoista Eeva-Kaisa Ikonen täyttää parhaiten asetetut kelpoisuusehdot niin koulutuksensa, työkokemuksensa kuin rekrytointiprosessin aikana esiin tulleiden henkilökohtaisten ominaisuuksiensa osalta. Tämän myötä kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 11.9.2023 sivistysjohtajan virkaan kasvatustieteiden maisteri Eeva-Kaisa Ikosen. 

Opetusjohtajan valintaa koskevat oikaisuvaatimukset hylättiin

Lisäksi kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.9. muun muassa hylätä kunnan opetusjohtajan valintaa koskeneet oikaisuvaatimukset perusteettomina.