Valitse sivu

Kunnanvaltuusto hyväksyi Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen julkisten työvoimapalveluiden järjestämisestä sekä suunnitelman työvoimapalveluiden järjestämiseksi. Lisäksi kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Nissniku-talon päivitetyn hankesuunnitelman.  

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion välinen yhteistoimintasopimus ja suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä 

Lain työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) mukaisesti työllisyys- ja elinkeinopalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtiolta kunnille 1.1.2025 alkaen. Kunnanvaltuuston kokouksessa hyväksytty yhteistoimintasopimus ja suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämiseksi on laadittu yhteisesti Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion kesken. Sopimus on kuntalain 52 §:n mukainen sopimus kuntien yhteisestä toimielimestä ja se koskee työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden järjestämisvastuuta. Sopimuksen mukaan Kirkkonummi toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja on lain tarkoittama työvoimaviranomainen. Uudistuksen myötä valtiolta siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palveluita ja tehtäviä. Nykyiset TE-toimistot lakkautetaan vuoden 2024 loppuun mennessä.  

Nissniku-talon hankesuunnitelman hyväksyminen 

Kokouksessa hyväksyttiin myös Nissnikun koulun hankesuunnitelma. Hyväksymisessä on kyse Nissnikun yhtenäiskoulun päivitetyn hankesuunnitelman hyväksymisestä niin, että hankkeessa toteutetaan tilat myös kirjasto- ja nuorisopalveluille ja oppilasmäärä mitoitetaan uusimpien väestöennusteiden mukaisesti. Tavoitteena on toteuttaa sivistyspalveluja laajasti tarjoava ja kaikkia Masalan alueen asukkaita palveleva monitoimijatalo, Nissniku-talo, jonka pääasiallisia toimijoita ovat Nissnikun yhtenäiskoulu, Masalan kirjasto sekä Kirkkonummen nuorisopalvelut.   

Muita kunnanvaltuuston kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat: 

  • Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston sääntöjen muuttaminen 
  • Poistosuunnitelman muuttaminen, jossa kiinteiden rakenteiden ja laitteiden menojäännöspoistosta siirrytään tasapoistomenetelmään 1.1.2024 alkaen 
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen 7/2022: Kirkkonummen järvien sekä rannikko- ja virtavesien kunnostaminen