Valitse sivu

Kirkkonummen kunnalle toimitettiin syyskuussa 2023 kolme aloitetta, joissa vaadittiin toimitilapalveluiden lautakunnan, suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan erottamista. Kunnanvaltuusto asetti lokakuussa 2023 tilapäisen valiokunnan selvittämään kyseisten lautakuntien tilannetta. Selvitystyö on nyt valmistunut. Tilapäinen valiokunta esittää, että kunnanvaltuusto päättää lautakuntien luottamuksesta.

Kunnalle syyskuun 11. päivänä 2023 toimitetuissa aloitteissa vaadittiin kunnan toimitilapalveluiden lautakunnan, suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan erottamista valtuustoryhmissä tapahtuneiden henkilömuutosten myötä.

Aloitteiden mukaan lautakuntapaikat olivat henkilömuutosten myötä jakaantuneet kuntavaalien ja sitä seuranneiden neuvottelujen tulosten vastaisesti. Lisäksi aloitteissa todettiin, että lautakuntien ja jaostojen jäsenyydet oli neuvoteltu puolueille, eikä yksittäisille henkilöille. Aloitteiden tekijöiden lisäselvityksessä oli arvosteltu myös ryhmien vaihdon jälkeisten lautakuntien tiettyjen jäsenten ja varajäsenten poissaolojen vaikutusta lautakuntien työhön.

Tilapäinen valiokunta selvitti tilannetta

Kunnanvaltuusto asetti 9.10.2023 tilapäisen valiokunnan selvittämään lautakuntien tilannetta. Tilapäinen valiokunta pyysi hallintolain mukaiset lausunnot arvioitavana olevien lautakuntien jäseniltä ja varajäseniltä.

Lausuntojen perusteella selvitettiin lautakuntien päätöksentekoilmapiiriä sekä luottamushenkilöiden kiinnostusta ja sitoutuneisuutta tehtäviinsä erityisesti muutoksia edeltävään aikaan verrattuna. Lisäksi Kuntaliitolta pyydettiin asiantuntijalausuntoa arvioimaan Kirkkonummen kunnan tilannetta.

-Tilapäinen valiokunta on tehnyt perusteellisen työn ja selvittänyt mahdollisen erottamisen juridisia näkökulmia, hyvän hallinnon edellyttämiä oikeusperiaatteita ja aiempia oikeustapauksia sekä sitä, onko mahdolliselle erottamiselle lainsäädännön mukaisia perusteita. Valiokunta katsoo, että näissä tapauksissa kunnanvaltuusto on oikea taho arvioimaan lautakuntien luottamuksen tai mahdollisen epäluottamuksen, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Timo Haapaniemi.

Kunnanvaltuusto päättää lautakuntien luottamuksesta

Tilapäinen valiokunta on laatinut tekemänsä selvitystyön pohjalta asiasta kirjallisen valmistelumuistion ja esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää lautakuntien luottamuksesta.  Päätösehdotuksen mukaan valtuusto toteaa kunkin lautakunnan osalta erikseen, että se nauttii valtuuston luottamusta tai että lautakunta ei nauti valtuuston luottamusta tilapäisen valiokunnan valmistelumuistion tai muiden seikkojen perusteella.

Tilapäisen valiokunnan jäsenet:

KOK, jäsen Timo Haapaniemi valiokunnan puheenjohtaja, varajäsen Kim Åström
RKP, jäsen Linda Basilier valiokunnan varapuheenjohtaja, varajäsen Kim Liljequist
Vihreät, jäsen Saara Huhmarniemi, varajäsen Reetta Hyvärinen
PS, jäsen Piia Aallonharja, varajäsen Ville Salminen
SDP, jäsen Ari Harinen, varajäsen Sini Felipe
Pro Kirkkonummi, jäsen Pekka Sinisalo, varajäsen Anni-Mari Syväniemi