Valitse sivu

Kokouksessaan 17.6. Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti hakea asuntomessuja Strömsbyn alueelle vuodeksi 2030. Lisäksi valtuusto päätti, että Kirkkonummen Vesi -liikelaitos hankkii Kylmälän vesiosuuskunnan toiminnan ja verkoston. Kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan myös työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.8.2024-31.5.2025. 

Asuntomessuja haetaan Strömsbyn alueelle Kantvikiin vuodelle 2030. Lopullinen päätös asuntomessujen järjestämisestä edellyttää, että sopimusneuvotteluissa päästään hyväksyttävään ratkaisuun yhdessä asuntomessuorganisaation kanssa. Seuraavaksi kunta neuvottelee yhteistyösopimuksesta. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 5.2.2024 kokouksessaan, että kunta lähtee valmistelemaan mahdollisuutta järjestää asuntomessut Kirkkonummella. Kunnanjohtajan nimeämä työryhmä on valmistellut asiaa eteenpäin, ja käynnistänyt neuvottelut osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa. Työryhmä on valmistellut asiaa sekä sijainnin, esiselvityksen että asuntomessuhakemuksen osalta.  

Kylmälän vesiosuuskunnan vesihuolto-omaisuuden ja liiketoiminnan siirtäminen Kirkkonummen Vedelle 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan, että Kirkkonummen Vesi -liikelaitos hankkii Kylmälän vesiosuuskunnan toiminnan ja verkoston. Näin kunta voi jatkossakin turvata alueen vesihuollon hallinnoinnin, kehittämisen ja talouden suunnittelun pitkällä aikavälillä. Vedenjakelu ja jäteveden käsittely alueella jatkuvat normaalisti.   

Kirkkonummen kunta on teettänyt selvityksen Kylmälän vesiosuuskunnan toiminnasta. Ramboll Finland Oy:n tekemän selvityksen mukaan Kylmälän vesiosuuskunnan toiminta on tällä hetkellä taloudellisesti kannattamatonta ilman taloudellisia tukitoimia kunnalta tai muulta taholta, ja sen konkurssin uhka on välitön. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä korkojen nousu ovat osaltaan nostaneet vesiosuuskunnan toiminnan kustannuksia, joita vesiosuuskunta ei ole saanut katettua vesimaksutuloillaan. 

Valtuusto hyväksyi uuden hallintosäännön 

Valtuuston hyväksymässä päivitetyssä hallintosäännössä halutaan selkeyttää eroa ohjaavan ja operatiivisen päätöksenteon välillä. Tämä on tarkoitettu helpottamaan käytännön operatiivista työskentelyä, mutta samalla vahvistamaan lautakuntien ohjaavaa roolia. Lisäksi hallintosäännön päivityksessä on tarkasteltu ohjetta kokonaisuutena, ja sen selkeyteen on tehty parannuksia.  

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnan jäsenet ja varajäsenet kaudelle 1.8.2024-31.5.2025 

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Urho Blom ja varapuheenjohtajaksi Leila Terkomaa.  

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnan jäsenet:  

Kirkkonummen kunta: 

 • Urho Blom, varajäsen Greger Englund 
 • Ari Harinen, varajäsen Sini Felipe 
 • Ville Salminen, varajäsen Pekka Sinisalo 
 • Johanna Fleming, varajäsen Henry Scheinin 
 • Pia Furu, varajäsen Janina Rönnberg 

Siuntion kunta: 

 • Stefan Svanfeldt, varajäsen Marko Suoknuuti 
 • Maria Koroma-Hintikka, varajäsen Tuija Aumala 

 Vihdin kunta: 

 • Leila Terkomaa, varajäsen Matti Waara 
 • Sami Järvinen, varajäsen Anita Lehikoinen 
 • Sari Metsäkivi, varajäsen Kari Viherkanto 
 • Petri Lehtiranta, varajäsen Tuija Sund 

Muita valtuuston kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat:  

 • Nissniku-talon rakennushanke, toimitilapalvelujen lautakunnan lisämäärärahaesitys teleskooppikatsomoa varten 
 • Vastaus valtuustoaloitteeseen 1/2024: Monikulttuurisuusneuvoston perustaminen Kirkkonummelle