Valitse sivu

Alueellinen valmiuskeskustoiminta eli AVAK toimii osana Kirkkonummen kunnan paikallista kokonaisvarautumista ja valmiussuunnittelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että erilaisissa häiriötilanteissa kunta voi kutsua avukseen vapaaehtoisia henkilöitä ja yhdistyksiä, jotka auttavat kuntaa palvelutuotannon toteuttamisessa. Lisäksi AVAK tuottaa paikallista tietoa kunnan omalle johtokeskukselle tilannekuvan muodostamista varten häiriötilanteen vallitessa.

Kaikki AVAKiin valitut koulutetaan tehtäviinsä yhdessä muiden Uudenmaan kuntien sekä Maanpuolustuskoulutus MPK:n kanssa. Koulutusjakso huipentuu alkusyksystä kunnan ja muiden toimijoiden yhteiseen valmiusharjoitukseen, jossa simuloidaan toimintaa poikkeustilanteessa, kuten suuronnettomuudessa. Viime vuonna valmiusharjoitus pidettiin Kirkkonummen keskustan väestönsuojassa sekä kunnantalolla. Harjoituksessa toimittiin kuvitteellisen säteilevän aineen onnettomuuden tilanteessa, jossa 900 kuntalaisia tuli evakuoida suojaan. Evakuoitavat tuotiin väestönsuojaan, jossa eri toimijat huolehtivat muun muassa säteilynmittauksesta, rekisteröitymisestä, ruokailusta sekä henkisestä tuesta.

AVAKin tehtävä on tukea viranomaisia poikkeus- tai häiriötilanteessa

AVAKin tehtävät ovat hyvin monipuolisia, vaihdellen esimerkiksi kuntalaisten ohjauksesta tiedotukseen tai evakuointipisteiden tuottamiseen. Kirs-Maj Collin lähti mukaan AVAKiin vuonna 2021, jolloin koulutusta järjestettiin verkossa pandemian vuoksi. Aikaisempaa kokemusta toiminnasta hänellä ei ollut. – Tämä valmiusharjoitusten maailma oli minulle täysin uusi ja tuntematon, mutta uutena asiana hyvin mielenkiintoinen, kertoo Collin.

– Tavoitteemme oli muodostaa hyviä työryhmiä, jotka valmistavat tilannehuoneen, kalustavat sekä rakentavat viestiyhteydet toimintavalmiiksi. Viestintä käydään kunnan johtokeskuksen ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Oli erittäin antoisa, opettavainen ja mielenkiintoinen päivä, muistelee Collin toimiessaan tilannehuoneessa viime vuoden harjoituksessa.

Haku koulutuksiin käynnissä 27.3. saakka

AVAK mahdollistaa turvallisuudesta kiinnostuneiden kuntalaisten osallistumisen mielenkiintoisiin koulutuksiin sekä tutustumisen häiriötilanteiden toimintaan. Haku AVAKiin on käynnissä 6.-27.3. Koulutukset alkavat toukokuun loppupuolella ja huipentuvat syyskuussa järjestettävään valmiusharjoitukseen.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot kunnan turvallisuusvastaava Juha-Matti Koskiselta puh. 040 574 4897 ja e-mail: juha-matti.koskinen@kirkkonummi.fi.

Jos innostuit, ota yhteyttä ja kerro, mistä roolista olet kiinnostunut!