Valitse sivu

Kirkkonummen ja Vihdin kunnat ovat julkaisseet Kuntien kustannustehokkaan ilmastotyön rakennusohjeen, jossa on kuvattu vaiheita taloudellisesti kestävän kunnallisen ilmastotyön mallin rakentamiseen.

Rakennusohje toimii tukena etenkin pienille ja keskisuurille kunnille, joissa ilmastotyön tavoitteita ja käytäntöjä vielä suunnitellaan. Myös ilmastotyössä pidemmälle edenneet kunnat voivat poimia ohjeesta yksittäisiä keinoja tai ideoita ilmastotyön kehittämiseen. Työssä on pyritty huomioimaan tulevat ilmastolain muutokset ja kunnat voivat käyttää ohjetta avuksi, kun ilmastolain kuntavelvoitteita toimeenpannaan.

Ohje on tehty osana ympäristöministeriön rahoittamaa Kirkkonummen ja Vihdin yhteishanketta Pienen ja keskisuuren kunnan kustannustehokkaan ilmastotyön malli. Rakennusohje perustuu hankekunnissa tehtyihin havaintoihin, tunnistettuihin pullonkauloihin, onnistumisiin sekä epäonnistumisiin.

– Sekä Vihdissä että Kirkkonummella ilmastotyötä ollaan tehty jo pitkään, mutta ilman mutkia matkassa ei olla selvitty. Kustannustehokkaan ilmastotyön rakennusohjeella pyrimme jakamaan oppeja, jotta muissa kunnissa voitaisiin edetä suorempaa ja nopeampaa reittiä kohti elinvoimaista ja ilmastokestävää kuntaa, kertoo ilmastokoordinaattori Vera Järvenreuna.

Ohje rakentuu viidestä eri vaiheesta kohti kustannustehokkaan ilmastotyön mallia; ilmastotavoitteen asettaminen, suunnitelman laatiminen, työn seuranta, vaikutusten arviointi ja työn kytkeminen kunnan taloussuunnitteluun. Lisäksi ohjeessa on vinkkejä ilmastotyöhön sitouttamiseen, ilmastoviestintään ja sidosryhmäyhteistyöhön liittyen.

– Listaus ei ole kaiken kattava, vaan kokoaa yhteen meidän hankekuntiemme näkemyksen kustannustehokasta ilmastotyötä tukevista seikoista. Jokainen kunta on erilainen ja ilmastotyön keinot on sovitettava kunnan toimintaan, Järvenreuna jatkaa.

Kustannustehokkaan ilmastotyön rakennusohje on luettavissa Kirkkonummen Hinku-sivuilla.

Lisätietoa: ilmastotyo@kirkkonummi.fi